New Zealand

Type Rolle Leveret Aktive Noter
Luftvåbnet (Royal New Zealand Air Force | RNZAF)
Aermacchi MB.339CB TR 18 17 til salg 2001
AgustaWestland A109LUH TR 5/1 5/1 5 bestilt 5/08 (+3 planlagt 2010)
Beech King Air B 200 TR 3+2 5>4 leaset > 6/09; >4; leases fra Hawker Pacific
Beechcraft B300 King Air 350i TR 4 4 4 leases fra Hawker Pacific 2018>
Beechcraft T-6C Texan II TR 11 11 11 bestilt 1/2014; lev. 8/14>3/15
Bell 47G-3B1/2 TR 13 5 -
Bell UH-1D/H Iroquois FF 18 13 14; lev. 1966-70; udfaset
Boeing 727-100C VIP 3 2 1 til reservedele; udfaset
Boeing 757-2K2 VIP/TP 2 2 bestilt 11/02
Boeing P-8A Poseidon MR 4 4 4 planlagt 2018; lev. 12/2022-5/2023
BAe (Hawker Siddeley) Andover C.1 TP 10 0 udfaset
BAe (BAC) Strikemaster Mk.88 COIN 16 0 udfaset
Cessna 421C Golden Eagle FB 3 0 udfaset
English Electric Canberra B(I),12/T.13 JB/OCU 11/2 - udfaset
Fokker F27-100 Friendship - 3 0 3 lev. 1980; udfaset 1992
Kaman SH-2F Seasprite ASW 4 3 udfaset
Kaman SH-2G(NZ) Super Seasprite ASW 5 5 udfaset 4/2016; til Peru
Kaman SH-2G (I) Seasprite ASW 8 8 8 (10 inkl. 2 til reservedele) bestilt 4/2013
Lockheed C-130H(NZ) Hercules TP 5 3 2 wfu
Lockheed P-3K2 Orion (P-3B) MR 5/1 2 1966>udfaset jan. 2023
Lockheed Martin C-130J Super Hercules TP - - 5 planlagt 2019/20
McDonell Douglas A-4K Skyhawk JB 18 14 til salg 2001
McDonell Douglas TA-4K Skyhawk OCU 6 5 til salg 2001
NH Industries/Airbus Helicopters NH90 TTH TP/GI 8/1 8/1 lev. >10/2014
Pacific Aerospace CT-4B/E Airtrainer TR 19/13 12 udfaset 12/2014
Victa Airtourer (Aerospace T6/24 Airtourer) TR 4 0 udfaset 1993
Westland Wasp HAS.1 ASW 9 0 leveret 1966; udfaset 4/98

AFM 1/96 : New Zealand Army Air Corps [NZAAC] blev opløst ved Hobsonville 1/7/1995. Korpset var blevet dannet 9/8/1963 for at træne hærens piloter til 3 Squadron, som var en værnsfælles træningsenhed. Korpset, som kun havde et personel på 16 mand ved opløsningen, har aldrig rådet over egne fly, men enkelte Bell 47 Sioux helikoptere bar hærens mærker.

AFM 1/08 : Regeringen har godkendt købet af nye avancerede pilottræningsfly til luftvåbnet. Planer om at anvende udfasede Aermacchi MB-339C fly til opgaven er blevet opgivet, da de ikke kan dække hele træningsbehovet. Luftvåbnet bruger nu 5 leasede Beechcraft King Air B200 fly til avanceret træning af besætninger som skal flyve typer som C-130 Hercules, P-3 Orion, Boeing 757 og den nye helikopterflåde. Den kommende kontrakt vil dække hele træningsspektret, inkl. fly, simulator, støtte mv.

AFM 1/11 : New Zealands regering har fremlagt planer for modernisering af forsvaret 2/11/2011. I løbet af de næste 5 år skal der findes en ny pilottræningskapacitet, nye kortrækkende maritime patruljefly (MPA) samt opgradering eller afløsning af Seasprite helikopterne. MPA-flyene skal også kunne løse opgaver for transport og flermotortræning. Efter 2015 skal der findes afløsere for luftvåbnets C-130H Hercules og P-3 Orion fly, som udfases fra hhv. 2020 og 2025. Desuden vil nye typer som NH90 og A109 LUH helikoptere komme i tjeneste og yderligere 3 stk. af sidstnævnte skal anskaffes.

AFM 2/13 : New Zealand ønsker at anskaffe nye træningsfly til luftvåbnet. Levetiden for de nuværende CT-4E Airtrainer fly udløber i 2018, mens leasingaftalen for King Air B200 slutter samme år.

AFM 4/15 : New Zealands regering overvejer fortsat at anskaffe et Boeing C-17A Globemaster III strategisk transportfly til luftvåbnet feb. 2015. Flyet ville kunne bruges til operationer til Antarktis samt humanitærhjælp i Stillehavsområdet.

FG 6/9/16 : New Zealands forsvarsministerium har indledt informationsrunder vedr. anskaffelse af fremtidige luftmobilitets- og luftovervågningsfly 17/8/2016. Den første runde omfatter nye fastvingefly til afløsning af luftvåbnets 2 Boeing 757-200 passagerfly og 5 Lockheed Martin C-130H taktiske transportfly. Afløsningen af Hercules flyene skal indledes fra feb. 2020, efterfulgt af foreløbig operationel status 12 måneder senere og fuld operationel kapacitet ikke senere end 2024. Boeing 757 flyene skal afløses fra feb. 2025, efterfulgt af foreløbig operationel status feb. 2026. Luftvåbnets 6 Lockheed P-3K2 Orion maritime patruljefly skal udfases fra midten af 2020'erne. Afløseren skal kunne levere 2.500-3.200 flyvetimer om året. Begge informationsrunder har deadline 30/9/2016.

AFM 2/17 : New Zealand fremlagde sin nye forsvarsplan nov. 2016, som omfatter planer om at erstatte luftvåbnets 5 Lockheed C-130H Hercules transportfly samt 6 Lockheed P-3K2 Orion maritime patruljefly frem til 2026. Begge typer bliver opgraderet for at holde dem i tjeneste frem til midten af 2020erne. Future Air Surveillance Capability-projektet vil undersøge både bemandede og ubemandede optioner til løsning af ISR-opgaver (intelligence, surveillance and reconnaissance). De nye taktiske transportfly skal kunne transportere personel og fragt inden for den sydlige del af stillehavsområdet, til Antarktis samt kunne støtte koalitionsoperationer i andre dele af verden. Desuden vil P-3 flyenes undervandsovervågningsudstyr blive opgraderet. Japan forhandler allerede med New Zealand om levering af Kawasaki Heavy Industries P-1 maritime patruljefly samt C-2 transportfly, efter på anmodning at have fremsendt information om begge typer sept. 2016. Et endeligt forslag forventes fremsendt i første halvdel af 2017.

AFM 5/17 : Saab har identificeret New Zealand som en potentiel kunde til sit Swordfish maritime patruljefly (MPA). New Zealand's luftvåben ønsker nye luftovervågningsfly til afløsning af de eksisterende 6 P-3K2 Orion fly, som forventes udfaset medio 2020'erne. Repræsentanter fra Saab har ført forhandlinger med det newzealandske forsvarsministerium om levering af Swordfish fly, som er baseret på Bombardier Global 6000.

AFM 1/18 : En lang række producenter af fly og systemer fra hele verden deltager i New Zealand's FASC-konkurrence (Future Air Surveillance Capability. Vinderen skal afløse luftvåbnets Orion maritime patruljefly, hvoraf det første P-3B eksemplar blev leveret til No 5 Squadron, Whenuapai AB okt. 1966. Siden da har typen gennemført mere end 150.000 flyvetimer og er mere opgraderet flere gange, senest frem til 2016. New Zealand anskaffede oprindeligt 5 P-3B fly antiubådsfly [NZ2401>2405] fra Lockheed i midten af 1960'erne, som blev suppleret med et udfaset P-3B fly [NZ2406] fra det australske luftvåben i midten af 1980'erne. Den første P-3K2 variant [NZ2404] blev leveret til No 5 Squadron maj 2011, efterfulgt af de resterende fly juli 2014. Samtidig blev Maritime Patrol Force (MPF) omdøbt til Air Surveillance and Response Force (ARSF). Enhedens opgaver omfatter maritim overvågning, rekognoscering over land og vand, EEZ-patruljering (Exclusive Economic Zone/4 mio. km²), bekæmpelse af ubåde og overflade krigsskibe samt SAR. Landet har desuden ansvaret for verdens største SAR-område (NAVAREA XIV), som strækker sig fra Ækvator til Sydpolen og fra halvvejs til Australien og halvvejs til Sydamerika. En informationsrunde for nye maritime patruljefly, som havde deadline 30/9/2015, resulterede i forslag fra en række producenter. Samtidig ønsker luftvåbnet en afløser for sine C-130H og Boeing 757 transportfly fra 2023 gennem FAMC-projektet (Future Air Mobility Capability), En eller to fælles platforme kan muligvis opfylde begge behov. FASC-opgaverne vil muligvis blive løst af flere flytyper eller droner. Defense Security Cooperation Agency (DSCA) underrettede den amerikanske kongres om et muligt salg af 4 P-8A Poseidon maritime patruljefly til New Zealand, men aftalen er ikke bindende. Andre kandidater omfatter sandsynligvis Kawasaki P-1, hvoraf 2 eksemplarer besøgte Whenuapai nov. 2016, samt Kawasaki C-2 transportflyet, som besøgte New Zealand nov. 2017; Lockheed Martin C-130J transportfly og SC-130J Sea Hercules MPA-version; Airbus Defence & Space A400M transportfly og C295 MPA-fly; Leonardo ATR 72MP; samt Saab Swordfish baseret på Bombardier Global 6000 platform. Embraer har foreslået sit KC-390 transportfly forsynet med elektro-optisk system til løsning af både FAMC og SAR-delen af FASC.

AFM 4/19 : Leonardo og Northrop Grumman har indgået et samarbejde for at tilbyde Spartan transportfly til New Zealand. Det newzealandske luftvåben ønsker nye transportfly som del af Future Air Mobility Capability-programmet. En udbudsrunde forventes indledt i anden halvdel af 2019.

FG 12/6/19 : Regeringen i New Zealand har fremlagt sin nye forsvarsplan Defence Capability Plan 2019. Har bl.a. planer om at udskifte sine Boeing 757 transportfly i 2028 med nye strategiske fly. Fra 2021 vil der blive indledt forhandlinger med flyindustrien, efterfulgt af en udbudsrunde 2024, hvorefter de nye fly kan komme i tjeneste 2028. Luftvåbnet i New Zealand råder over i alt 2 Boeing 757-200 Combi fly til transport af passagerer og fragt. Flyene som tidligere var i civil tjeneste ved Transavia, har en gennemsnitsalder på 26,3 år. Den nye forsvarsplan understreger igen vigtigheden af anskaffelse af 4 P-8A maritime patruljefly samt en plan for afløsning af luftvåbnets 5 Lockheed Martin C-130H taktiske transportfly med en ny type. Den newzealandske regering pegede på C-130J som en afløser for C-130H 11/6/2019 med en forventet levering i 2023. Desuden bliver der forhandlet med flyindustrien om et supplement til P-8A flyenes civile opgaver, således at Poseidon modellen kan koncentrere sig om langtrækkende opgaver. Forskellige muligheder er under overvejelse, inkl. satellitovervågning, ubemandede droner samt traditionelle fastvinge overvågningsfly. En udbudsrunde vil blive indledt i 2020, mens det valgte system efter planen kommer i tjeneste 2023. På længere sigt vil de leasede Beechcraft King Air 350 fly, som fungerer som træningsplatforme, blive udskiftet med en nye type fra 2028. Efter 2030 vil flåden af P-8A fly sandsynligvis blive opgraderet, mens langtrækkende ubemandede fly til støtte for både land- og søstyrker vil blive anskaffet. Desuden vil flåden i New Zealand udskifte sine 8 Kaman Seasprite SH-2G(I) helikoptere med en ny type fra 2028. De maritime helikoptere skal bruges til patrulje- og transportopgaver samt kampoperationer. Til denne anskaffelse vil der blive indledt forhandlinger med industrien 2020, efterfulgt af en udbudsrunde 2024. Til trods herfor vil Seasprite helikopterne gennemgå en vis opgradering af hardware og software for at sikre, at de vil forblive effektive frem til slutningen af deres tjenestetid.