Maria Theresia

Østrig, 1717-80


Udsnti af maleri af Martin van Meytens.

 

Børn:

Josef 2.
Marianne
Marie Antoinette
Leopold II

Østrigsk kejserinde 1740-1780. Var Østrigs smukke, stærke og højelskede herskerinde gennem fyrre år. Hendes fader, Karl 6. var Habsburgernes sidste mandlige ætling, og hun måtte kæmpe en hård kamp for at kunne overtage hele det habsburgske dobbeltmonarki, Østrig-Ungarn. Blev i 1736 gift med Hertug Frans Stefan af Lorraine. Hun elskede sin mand, og de fik 16 børn, men hun ville ikke dele magten med ham. De to kendteste af børnene var efterfølgeren, kejser Josef 2., og Marie Antoinette, Frankrigs ulykkelige dronning under den Franske Revolution.

Marie Theresia (1717-80), tysk-romersk kejserinde, dronning af Böhmen og Ungarn, ærkehertuginde af Østrig, ældste datteraf karl VI, blev efter magternes anerkendelse af den 1713 udstedte pragmatiske sanktion ved faderens død 1740 herskerinde over hele det østrig-ungarske monarki. Forholdene i riget var meget uheldige ved hendes tronbestigelse, finanserne var i uorden og hæren deorganiseret, og tilmed styrtede Frederik II.s fredsbrud 1740 straks landet ind i en krig; Schlesien gik tabt, og den Østrigske Arvefølgekrig 1741-48 bragte Østrig store lidelser, men ikke den tabte provins tilbage. Marie Theresia, der 1736 havde ægtet Frans Stefan (s.d.) af Lorraine (kejser 1745-65), havde alle sine fremragende herskerevner behov for at føre landet udover ulykkerne. I fredsårene 1748-56 gjorde hun et energisk arbejde til ophjælpning af næringsvejene og bedring af styrelsen ved en gennemført centralisation. Uden at være påvirket af den franske oplysningsfilosofi besad hun fordomsfri reformiver. I krig var hun uheldig; 7årskrigen 1756-63 knuste ikke Preussen, og en ny krig 1778-79 førte til intet. Ved Polens 1. deling 1772 modtog hun mod sit ønske Galizien. Marie Theresias storhed ligger i hendes mægtige arbejdsomhed, hendes stærke vilje og klere blik, hun var mindre politiker end administrator. Hun forstod at vinde mennesker, som det bl.a. fik udslag 1741 ved hendes anråbelse af ungarsk hjælp; dog måtte denne købes ved indrømmelser. Med sin mand levede hun lykkeligt. 16 børn. Til sønnen Josef (s.d.) blev forholdet efterhånden mindre godt, fordi Marie Theresia var imod hans forcerede reformarbejde. Marie Theresia, der åndeligt og fysisk havde lidet tilfælles med sine habsburgske forfædre, blev den egentlige grunder af det østrigske monarki. Hendes livfuldhed og ynde prægede hoffet, der under faderen var stift spansk, og har derved også sat spor i byen Wiens fysiognomi. (HK7/1924)