Kunersdorf

Kunowice
Polen  
Preussiske Syvårskrig, 1759 05.09.16

Den tredje russiske offensiv i krigen afsendt af zarina Elizabeth marcherede grænsen ved Brandenburg i sommeren 1759. Feltmarskal grev Pëtr Saltykov (Soltikov), som overmandede en preussisk hær ved Kay, nåede med 55.000 mand Oder-floden over for Frankfurt. Fra Sachsen marcherede Ruslands allierede Østrig af Det tysk-romerske Rige (Maria Theresia) 35.000 tropper nordpå for at fuldføre en sammenslutning med Saltykov. Den plagede preussiske konge, Frederick II (den Store) ilede ind i Brandenburg hvor han samlede en hær på 50.000 mand. Han prøvede at forhindre den kejserlige hær i at slutte deres styrker sammen med russerne, men de to østrigske adelige kommandører, grev Hadik von Futak og baron Gideon von Laudon, slap forbi preusserne. Den kombinerede hær på 90.000 forskansede sig langs med sandbakkerne ved Kunersdorf (Kunowice), seks km øst for Frankfurt.
   Den 11. august krydsede Frederick Oder med 43.000 mand. Den følgende dag angreb han den formidable allierede styrke, idet han forsøgte at indkredse begge de fjendtlige flanker. På den skovklædte og ujævne jord blev de preussiske kolonner bragt i uorden. I stedet for et koordineret angreb, udartede fremstødet sig til stykvise angreb, som russerne og østrigerne slog tilbage med svære tab. Det preussiske kavaleri under general Friedrich von Seydlitz red ind i kampen, men var ikke i stand til at vende nedslagtningen af det blåklædte infanteri. På seks timer mistede preusserne mere end 20.000 mand og 178 kanoner. Det var Fredericks mest knusende nederlag. Tabene i den østrigsk-russiske hær udgjorde 15.700.
   Hvis de allierede havde fulgt op på deres overvældende sejr, var hele Preussen måske blevet løbet over ende. Frederick havde kun 3.000 kampduelige tropper og trak sig endog for en tid tilbage fra sin militære kommando. Men de allierede skændtes indbyrdes indtil mangel på forsyninger tvang den russiske hær til at vende hjem. Mod syd erobrede den østrigske marskal grev Leopold von Daun Dresden den 4. september. Men ellers var heller ikke han i stand til at udnytte det katastrofale preussiske nederlag.