Kesselsdorf

Sachsen, Tyskland

Østrigske Arvefølgekrig, 1745

Den første gren af Det tysk-romerske Riges (Frans I og Maria Theresia) offensiv mod Preussen gik til grunde i november 1745 da Frederick II, den Store, afviste den østrigske kolonne under prins Charles af Lorraine ved Hennersdorf. Imens ilede en anden preussisk hær under feltmarskal Leopold I af Anhalt-Dessau op langs den venstre bred af Elben fra Magdeburg. Dette træk havde til hensigt at opfange den anden gren af den kejserlige offensiv – en march gennem Sachsen af marskal Rutowski fra Main-dalen. Den gamle dessauer faldt over Rutowski ved Kesselsdorf, 16 km vest for Dresden den 15. december. Preusserne angreb straks sachserne og deres allierede og jog dem på flugt. Den kejserlige offensiv var blevet grundigt afvist.
   Ti dage senere, og efter fire alvorlige nederlag på syv måneder, accepterede Maria Theresia Dresden-traktaten. Traktaten bekræftede Fredericks besiddelse af Schlesien, som først var blevet afstået ved Breslau (Wroclaw)-traktaten tre år tidligere. Således sluttede den Anden Schlesiske Krig. Men i Italien og Flandern fortsatte den Østrigske Arvefølgekrig.