Leopold II

 
Østrig, 1747-1792
23.05.06

Tysk-romersk kejser 1790-1792.

Yngre søn af Franz og Maria Thresia, var storhertug af Toscana fra 1765, kejser fra 1790. Som regerende storhertug mønster på den oplyste enevoldshersker; humaniserede straffeplejen, svækkede kirkens magt,forbød inkvisitionen, afskaffede hoveriet, fremmede undervisningen og erhvervslivet. Hans reformarbejde var ikke så forhastet som broderen Josephs i arvelandene, men toscanerne murrede dog. Leopolds korte kejsertid gik mest med at besværge de storme, Joseph 2.s reformiver havde vakt. Var fredsven og tøvede længe med at gribe til våben mod det revolutionære Frankrig.

Fader: Franz I Stephan
Moder: Maria Theresia
Søskende:
Joseph II
Børn:
Franz II/I
Carl Ludwig
Ferdinand Karl Josef
Johan