Fontenoy

Belgien

Østrigske Arvefølgekrig, 1745

I krigens femte år koncentrerede Louis XV sine styrker for en kampagne i den sydlige del af Nederlandene (nuværende Belgien), som var gået fra Spanien til Østrig efter den Spanske Arvefølgekrig i 1714. Han udpegede marskal grev Moritz af Sachsen til at kommandere den franske hær. Overfor Sachsen stod englænderne og hollænderne, allierede med Østrig, hvis største hær fra Det tysk-romerske Rige (Maria Theresia) var involveret i den Anden Schlesiske Krig mod Frederick II, den Store, af Preussen. Hertugen af Cumberland (William Augustus), søn af Storbritanniens George II, kommanderede den allierede styrke.
   Sachsen åbnede kampagnen ved at belejre Tournai, på Schelde-floden, med en hær på 50.000 mand. Cumbarland marcherede i spidsen for et lignende antal englændere, hannoveranere, hollændere og østrigere til byens undsætning. Otte km sydøst for Fontenoy forberedte Sachsen sig på at modtage angrebet fra en stærk defensiv position mellem Schelde og Gavrain-skoven. Til sin lineære front konstruerede han fire redouter (en taktik han havde lært fra et studie af den russiske opstilling i slaget ved Poltava i 1709).
   Den 11. maj angreb de allierede. I to timer stoppede flankerende ild fra redouterne Cumberlands angreb i dets opstart. Derpå formerede hertugen 14.000 infanterister i en kompakt kile. Trods den fortsatte dødbringende ild marcherede de allierede mellem to redouter lige ind i midten af den franske linje, som begyndte at give efter. Men Sachsen rettede et voldsomt modangreb mod kilens flanker. Under denne aktion udmærkede den irske brigade sig ved sine hårde kampe. Den allierede kolonne gav langsomt efter og faldt derpå tilbage, efter at have mistet mere end 7.000 i døde og sårede. I ly af natten trak Cumberland sig tilbage mod Bruxelles. Tournai overgav sig kort tid efter.
   Fontenoy var det sidste slag i krigen for Storbritannien. Den engelske hær måtte kaldes tilbage for at slå »45«-opstanden ned. I Flandern fortsatte Sachsen med at erobre Bruxelles, mens Frankrigs fjende Østrig led alvorlige nederlag fra Preussens hånd på den østlige front.