Kolin

Tjekkiet

Preussiske Syvårskrig, 1757

Efter den preussiske sejr uden for Prag i maj, strammede Frederick II, den Store, sin belejring af den østrigsk holdte by. For at undsætte den belejrede garnison under prins Charles af Lorraine (Karl Alexander), rykkede en anden hær fra Det tysk-romerske Rige (kejserinde Maria Theresia) ind i Böhmen fra Østrig. Kommandøren, feltmarskal grev Leopold von Daun, rykkede frem til Kolin på Labe-floden (Elben), 56 km øst for Prag, med omkring 53.000 kejserlige tropper. Fredericks blåklædte preussiske hær på mere end 60.000 mand var hver af de modstående styrker overtallige. Men i stedet for at drage fordel af af denne overlegenhed, samt hans favorable stilling med indre linjer, opdelte kongen sin hær. Med kun 35.000 preussere marcherede han mod Daun, som var forskanset uden for Kolin.
   Den 18. juni beordrede Frederick et forhastet angreb mod den østrigske højre fløj. Som preusserne manøvrerede i fuld åbenhed foran fjenden, blev deres flanker alvorligt generet af kejserlige pandourer, de irregulære lette tropper fra Kroatien. Disse angreb brød den preussiske offensiv ind i en serie af enkeltvise angreb, som de kejserlige slog tilbage med svære tab i fem timers kampe. Frederick trak sig til sidst tilbage med tabet på mere end en tredjedel af sin styrke og størstedelen af sit artilleri. Daun led 8.000 tab. Dette svære nederlag tvang den preussiske konge til at hæve belejringen af Prag og evakuere Böhmen; han faldt tilbage ind i Sachsen. Men nu var Østrigs to store allierede, Frankrig og Rusland, også i bevægelse mod Preussen.