Preussiske Syvårskrig

1756-63

Den uerklærede krig mellem Frankrig og Storbritannien, som begyndte i Nordamerika i 1754, og som blev kaldt den Franske og indianske Krig, var med til at fremprovokere en generel i Europa to år senere. Den såkaldte Syvårskrig, eller den Tredje schlesiske Krig, fandt Østrig (som handlede for Det tysk-romerske Rige), Rusland, Frankrig, Sverige og Polen på linje mod Preussen, Storbritannien og Portugal. Mens Frederick II, den Store, var brændpunktet for kampen i Europa, kæmpede England og Frankrig til søs samt i Indien og Vestindien. Spanien gik ind i krigen på Frankrigs side i 1762, kun for at blive slået af England i Cuba og Filippinerne. Rusland og Sverige trak sig ud af krigen samme år. Paris-traktaten i 1763 afsluttede Syvårskrigen foruden den Franske og indianske Krig. Storbritannien modtog Minorca, Canada og Florida. Frankrig afstod Louisiana til Spanien; Preussen beholdt Schlesien. Se også Franske og indianske Krig.