Wandiwash
Indien

Preussiske Syvårskrig, 1760 19.04.16

Det britiske forsvar af Madras i 1758-59 viste sig at være vendepunktet i krigen mod franskmændene i Indien. Under oberstløjtnant (senere Sir) Eyre Coote gik briterne nu over i offensiven. Med adskillige tusinde engelske og sepoy-tropper rykkede Coote ud fra Madras i begyndelsen af 1760. Ved Wandiwash, 100 km mod sydøst, stødte han på en blandet styrke af franskmænd og indfødte soldater under Louis XVs kommandør i østen, Comte de Lally. Allieret med franskmændene var en stærk maratha-kavaleristyrke. Men da slaget åbnede den 22. januar forblev marathaerne uden for. Dette gjorde de to fjendtlige hære omkring jævnbyrdige i styrke. I en voldsom kamp vandt englænderne overtaget og drev De Lallys slagne tropper tilbage til deres base ved Pondicherry.