Minden II
Nordrhein-Westfalen, Tyskland

 
Preussiske Syvårskrig, 1759 09.02.17

Efter deres sejr ved Bergen i april 1759, rykkede franskmændene frem nordpå mod Hannover. Kommandøren, marskal Duc Louis de Contades, havde omkring 60.000 tropper, størstedelen af ringe kvalitet. For at blokere denne fremrykning, valgte den preussiske general i vest, feltmarskal Ferdinand, hertug af Braunschweig og allieret med Frederick II (den Store), at holde Minden på Weser-floden. Ferdinand kunne kun mønstre 45.000 mand, inkl. seks engelske infanteriregimenter og en kavaleriafdeling under general Lord George Sackville.
   Da franskmændene nærmede sig den 1. august, gik Ferdinand i offensiven. Som resultat af en misforståelse angreb det britiske infanteri, efterfulgt af hannoveranske fodsoldater, det franske kavaleri. Overraskelsestaktikken, kombineret med rødfrakkernes metodiske fremrykning, som kun stoppede for at slippe salver af ild løs delingsvis, demoraliserede og brød derefter de franske linjer. Med en større sejr inden for rækkevidde, beordrede Ferdinand sit kavaleri frem for et knusende stød. Sackville nægtede at adlyde (af hvilken grund han senere blev stillet for en krigsret og afskediget fra George IIs hær i unåde). Dette gjorde det muligt for Contades at gennemføre en tilbagetrækning i god orden, selvom han mistede 7.000 mand og 43 kanoner. Den engelsk-hannoveranske hær led mindre end 3.000 tab, halvdelen af dem fra rækkerne af det tapre britiske infanteri. Dette slag sluttede den sidste alvorlige franske trussel mod Hannover – og mod Preussen. Men på den østlige front stod Fredericks styrker i overhængende fare for at bryde sammen foran en dobbelt russisk-østrigsk offensiv.