Zorndorf

Polen

Preussiske Syvårskrig, 1758

Mens Frederick II, den Store, førte kampagne mod Østrig i 1758, sendte zarina Elizabeth af Rusland en massiv hær ind i Østpreussen. Under general grev William af Fermor erobrede og plyndrede russerne Posen og rykkede derpå vestpå ind i Brandenburg og belejrede Cüstrin (Kostrzyn) på Oder-floden. Efter at have afbrudt kontakten med den tysk-romerske kejsers østrigske hær langs med grænsen mellem Schlesien og Mähren, skyndte Frederick sig mod nordvest. Han nåede Frankfurt am der Oder den 20. august med 15.000 kampduelige tropper. Frederick forenede sin styrke med den medtagne hær som havde prøvet at dæmme op for den russiske fremrykning, og marcherede til Cüstrin. Fermor hævede belejringen og trak sig tilbage nordpå for at indtage en stærk stilling ved Zorndorf. Den russiske kommandør havde 42.000 mand mod Fredericks 36.000, men han spredte en stor del af sin overlegenhed ved tage opstilling i tre store irregulære kvadrater. Marskland mellem firkanterne forhindrede gensidig støtte.
   Den 25. august marcherede Frederick tværs over den russiske front for at angribe firkanten på deres venstre side. Til kongens overraskelse kæmpede fjenden kraftigt tilbage. Hans infanteri blev koldblodigt stoppet indtil kavaleriet under general Friedrich von Seydlitz red ind i håndgemænget. I en blodig kamp uden nåde blev den russiske firkant knust. Frederick reorganiserede sine tropper og angreb den midterste firkant. Igen stoppede russerne infanteriet, kun for at blive reddet ned af kavaleriet. Mørket sluttede det blodige slag, i hvilket preusserne mistede 13.500 mand (37,5 procent) og russerne led 21.000 tab (50 procent).
   Begge sider var for svækkede til at genoptage kampen dagen efter. Fermor begyndte en langsom tilbagetrækning mod øst, varsomt fulgt af en preussisk dækningsstyrke. Frederick vendte tilbage til Sachsen, hvor en ny østrigsk offensiv var på vej.