Arthur Wellesley, hertug af Wellington

England, 1769-1852 04.07.12

Engelsk general. 18 år gammel trådte han i 1787 ind i den engelske hær. I 1794-95 deltog han i felttogene i Nederland, fra 1796 var han i Indien, og i 1807 deltog han i det engelske angreb på Danmark.

Engelsk feltherre og statsmand, gjorde sig først bemærket 1799 i kampen mod Tippu Sahib, bidrog væsentlig til erobringen af Seringapatam og udmærkede sig 1802-04 mod mahratterne. Udnævntes 1807 til statssekretær i Irland og deltog i ekspeditionen mod København. Først 1808 begyndte han egentlig virksomhed som feltherre i felttoget mod de franske i Spanien, hvor han i en masse fægtninger og slag, indtil krigen endte, bibragte de franske store tab. For sit forhold her ydedes der ham store pengedonationer, og han ophøjedes i grevestanden. Fik ved Napoleons tilbagekomst fra Elba befalingen over de engelske, hollandske, hannoveranske og brunsvigske tropper og sejrede i forbindelse med Blücher over Napoleon ved Warterloo, marcherede til Paris og fik overkommandoen over de allieredes besætningstropper. Fik titel af fyrste af Waterloo. Blev 1827 øverstbefalende for den britiske landmagt. Han tilhørte Torypartiet og overtog 1828 dannelsen af ministeriet, men styrtedes allerede 1830. Bekæmpede nu med stor energi Whigpartiet og øvede stor indflydelse. Beklædte senere flere ministerposter. Han bisattes ved sin dødmed kongelig pragt. (HK9/1925)