Ligny

Belgien

Napoleons hundrede dage, 1815

Mindre end et år efter at have accepteret eksil på Elba, landede Napoleon Bonaparte tilbage i Frankrig, den 1. marts 1815. Franskmændene, som var utilfredse med det genindsatte Bourbon-styre og med kendskab til Wien-kongressens uenighed, rejste sig til hans støtte. Kong Louis XVIII flygtede til Belgien, mens Østrig, Storbritannien, Preussen og Rusland sluttede sig sammen for at sende enorme hære mod den hurtigt genoprustede franske nation. Napoleon, som behøvede en tidlig militær succes, sendte sin hastigt mobiliserede hær nordpå. Han krydsede den belgiske grænse den 14. juni og besatte Charleroi, hvorved han drev en kile ind mellem den engelsk-hollandske hær under hertugen af Wellington (Arthur Wellesley) mod vest og den preussiske hær under feltmarskal grev Gebhard von Blücher mod øst. Hans modige stød overraskede de allierede kommandører, mens de stadig var ved at samle deres styrker.
   Den 16. juni beordrede Napoleon marskal Michel Ney, som havde kommandoen over den franske venstre fløj, til at indtage Quatre Bras, på vejen til Bruxelles. Napoleon selv angreb med 77.000 tropper den lidt større hær under Blücher ved Ligny. I et grusomt slag uden nåde fordrev franskmændene preusserne fra Ligny. Som mørkets fald sluttede kampene, trak Blücher sig tilbage mod nord med et tab på 28.000 mand, inkl. 12.000 som deserterede i løbet af natten. Franske tab udgjorde 11.500. Napoleon havde nået sit mål med at tvinge Blücher væk fra Wellington.