Waterloo
Belgien

Napoleons hundrede dage, 1815 22.07.16

Slagene ved Ligny og Quatre Bras, som Napoleon udkæmpede den 16. juni 1815, drev en kile ind mellem de allierede hære i det sydlige Belgien. For at gøre kilen bredere og om muligt at knuse den preussiske hær under general Gebhard von Blücher, satte Napoleon marskal Marquis Emmanuel de Grouchy med 33.000 mand i kommando over han højre fløj. Derefter koncentrerede hans sin hovedarmé på 72.000 mand ved La Belle Alliance mod den engelsk-hollandske hær under hertugen af Wellington (Arthur Wellesley), som var faldet tilbage til et lavt, smalt højdedrag ved Mont-Saint-Jean, lige syd for Waterloo. Napoleon opstillede sine tropper for et angreb kl. 11:00 den 18. juni og lovede sine løjtnanter, at de denne nat ville sove i Bruxelles, 19 km væk. På den anden side af højdedraget placerede Wellington sine 68.000 mand (24.000 briter, 44.000 hollændere, belgiere og tyskere) og 156 kanoner på tværs af vejen til Bruxelles.
   Under dække af ilden fra 246 kanoner rykkede den franske venstre fløj, vest for vejen, fremad kl. 11:20. De ramte hårdt det massive Chateau de Goumont, kaldet Hougoumont, men blev snart viklet ind i en blodig, frugtesløs kamp for at erobre denne port til den engelske højre fløj. Imens åbnede 80 franske kanoner ild langs med vejen til Bruxelles, hvor marskal Michel Ney indledte hovedangrebet lige før kl. 14:00. I et voldsomt angreb, som blev bekæmpet med tilsvarende grusomhed, trængte franskmændene frem mod nøglepunktet ved La Haye-Sainte. Infanteri, kavaleri og artilleri på kort afstand krævede en frygtelig høj pris på begge sider. Ney blev tvunget tilbage, men i et andet angreb, anført af marskallen selv, faldt La Haye-Sainte omkring kl. 18:00. Den allierede linje, baseret på standhaftige karréer af engelsk infanteri, slog revner men brød ikke sammen.
   Mens slaget rasede i denne sektor, udviklede der sig en farlig trussel på den højre franske fløj. Ved Wavre, 16 km mod øst, havde Blücher undveget Grouchy. Mens han holdt franskmændene på afstand ved landsbyen, sendte han to preussiske korps under feltmarskal general grev Hans von Zieten og general grev Bülow von Dennewitz på march til Wellingtons hjælp. Bülow nåede med 31.000 mand landsbyen Plancenoit sidst på eftermiddagen, farlig tæt på at afskære Bruxelles-vejen bag Napoleon. Mens hele slaget balancerede på en knivsæg, afstod general Georges Mouton (greve af Lobau) Plancenoit til preusserne. Napoleon kastede sine reserve ind. Landsbyen blev generobret af en bajonetangreb. Kl. 19:00 vendte den franske kommandør tilbage til hovedslaget og beordrede 9 infanteribataljoner fra den gamle garde fremad mod Wellingtons midte. Igen anførte Ney personligt angrebet. I et voldsomt sammenstød holdt den allierede linje stand og de overlevende vaklede tilbage ned af højdedraget. Slaget var tabt for Frankrig kl. 20:00. Derpå gik Wellington til modangreb, mens preusserne stødte ind i Plancenoit endnu engang. Franskmændene begyndte at falde tilbage i en lang, bitter retræte mod Paris. Blüchers tropper optog forfølgelsen, men de tilbagetrækkende franskmænd afviste alle forsøg på at knuse dem under flugten. Waterloo kostede Napoleon 26.000 dræbte og sårede, 9.000 fanger og 9.000 savnede. På de allieredes side udgjorde de engelsk-hollandske tab 15.000, plus flere tusinde midlertidigt savnet; preussiske tab var 7.000.
   Napoleon overgav sin kommando til Philippeville den følgende morgen og vendte tilbage til Paris. Den 22. juni abdicerede han for anden gang. De allierede gik ind i Paris den 7. juli og genindsatte Louis XVIII på tronen. (Napoleon blev sendt i eksil til øen Saint Helena i Sydatlanten). Således sluttede ikke kun de hundrede dage men 23 års næsten konstant krigsførelse mellem Frankrig og de andre stormagter i Europa. Derfor indtager Waterloo sin plads som et af de mest afgørende slag i historien.