Gebhardt Leberecht von Blücher

Tyskland, 1742-1819 29.07.12

Tysk feltmarskal. Bidrog til sejrene over Napoleon i årene 1812-14. Den 16. juni 1815 blev han slået af Napoloen ved Ligny i Belgien, men ikke værre end at det var hans indgriben i slaget ved Waterloo to dage senere, der afgjorde udfaldet af denne sidste kamp.

Blücher, Gebhard Leberecht, fyrste af Wahlstadt (1742-1819), preusisk feltherre, født i Rostock, død i Schlesien, trådte 14 år gammel ind i et svensk husarregiment, gik siden i preussisk tjeneste, men tog sin afsked 1773, da hans ville liv havde sat ham tilbage i anciennetetslisten, giftede sig og levede som landmand på sit gods i Pommern, til han 1787 på ny trådte ind i hæren. I felttoget mod Frankrig udmærkede han sig som rytteranfører. 1801 blev han generalløjtnant. I slaget ved Auerstädt 1806 førte han det preussiske rytteri, udmærkede sig især på tilbagetoget ved at samle resterne af hæren og føre den mod nord under stadig kamp med den forfølgende Bernadotte, der endelig tvang ham til at overgive sig ved Ratekau nord for Lübeck. I den følgende tid var Blücher sjælen i Preussens bestræbelser for at afryste Napoleons åg. 1813 fik han overkommandoen over den schlesiske armé, der forenede sig med russerne, kæmpede ed Lützen og Bautzen og vandt sejren ved Haynau. Efter udløbet af våbenstilstanden slog han Macdonald ved Katzbach og deltog med hæder i slaget ved Leipzig (16. oktober-19. oktober 1813).+++(HK1/1920)