Franz II/I

Frans
Francis
Østrig, 1768-1835 30.12.12

Udsnit af samtidigt litografi.

Tysk-romersk kejser (Franz II) 1792-1806, østrigsk kejser (Franz I) 1804-1835. 
   Var blevet valgt til tysk-romersk kejser i 1792 under navnet Frans 2 som efterfølger for sin fader Leopold II. I 1804 erklærede han sig for arvekejser af Østrig og tog navnet Franz I. I 1806 nedlagde han den tysk-romerske kejserkrone, hvis traditioner gik helt tilbage til 962. I Franz' slægt, habsburgerne, havde 21 fyrster båret kejserkronen. Var sønnesøn af Frans I og den store Maria Theresia. Blev den sidste kejser i det Tysk-romerske Rige, der blev opløst af Napoleon i 1806. Frans 2. måtte også lide den forsmædelse, at skulle give sin datter Marie Louise som brud til Napoleon i 1810.

Frans II, som østrigsk kejser I (1768-1835), Leopold II.s søn og hans efterfølger i Østrig og kejserværdigheden 1792. Gentagne krige med Frankrig bragte 1797, 1801, 1805 og 1809 riget store tab, og 1806 efter rhinforbundets dannelse nedlagde og ophævede Frans den tyske kejserværdighed; 1804 havde han antaget titlen arvekejser af Østrig for at bevare imperiet for huset Habsburg. Efter 1815, da de fleste tabte lande genvandtes, søgte han ved et yderst reaktionært styre at afspærre Østrig for alle frie rørelser; han overlod Metternich udenrigspolitikken, men ledede selv den indre indtil de småligste detaljer. Politi og censur blomstrede. Selv af strenge sæder tillod Frans et forargeligt hofliv. Han beredte vejen for revolutionen 1848. Personlig var han populær som ægte jovial wiener og kyndig i rigets forskellige sprog. (HK4/1922)