Austerlitz

Tjekkiet

Napoleonskrigene, 1805

Den ubøjelige franske fremrykning nordpå fra Wien nåede Brünn (Brno) i Morana, 110 km derfra, den 19. november 1805. Her stoppede Napoleon I op for at lade sine 70.000 tropper hvile, idet han håbede at starte et større slag fra sine russiske (Alexander I) og østrigske (tysk-romerske kejser Frans II) modstandere. Fra Olmütz planlagde de allierede kejsere faktisk en modoffensiv. I slutningen af november begyndte 85.000 russiske og østrigske tropper at forskyde sig sydvest på, idet de planlagde at ramme Napoleons højre flanke og afskære ham fra Wien. Napoleon lagde imens en fælde ved at trække sig tilbage fra Pratzer-plateauet, lige vest for landsbyen Austerlitz.
   De allierede besatte hurtigst Pratzen-plateauet og indledte ved daggry den 2. december deres hovedangreb mod den franske højre (syd). Her begyndte den russiske general grev Friedrich von Buxhöwden med 40.000 at presse frem mod de 10.500 franskmænd i marskal Louis Davouts III korps. Mens Davout gjorde stædigt modstand bag Goldbach Brook, kastede Napoleon sit hovedstød mod den allierede midte. (Omkring dette tidspunkt, kl. 8:00, brød solen gennem tæt tåge; Napoleon tog denne Austerlitz sol som et godt varsel). Marskal Nicolas Soult anførte 20.000 franske infanterister i et angreb, som drev russerne og østrigerne væk fra Pratzen-plateauet. Storhertug Konstantin Pavlovich, broder til den russiske zar, kastede den kejserlige reserve ind, men franskmændene strømmede fremad for at gennemtrænge fjendens center kl. 10.00.
   Samtidig mod nord begyndte korpsene under marskal Jean Lannes og Jean Bernadotte (senere kong Karl XIV Johan af Sverige og Norge), støttet af marskal Joachim Murats kavaleri, at angribe den fjendtlige højre flanke. Trods de allieredes feltkommandørs, Mikhail Kutuzov, bestræbelser på at samle sig, begyndte hans styrker at give efter og strømmede snart tilbage gennem Austerlitz. Da Davout gik til modangreb hen over Goldbach, brød hele den allierede linje sammen i total uorden. Franskmændene var for udmattede til at forfølge dem energisk. Napoleon mistede 2.000 dræbte og 7.000 sårede. Russerne og østrigerne mistede 15.000 dræbte og sårede og 11.000 fanger.
   Den overvældende franske triumf ved Austerlitz, ofte kaldet slaget mellem de tre kejsere, tilintetgjorde den tredje koalition. Alexander I førte sine hære tilbage til Rusland. Franz II underskrev Pressburg-traktaten den 6. december, hvori han afstod store områder af territorium. Det følgende år blev det gamle Hellige Romerske Rige formelt opløst, hvor kejseren påtog sig titlen Frans I af »Østrig«. Preussen, som havde været på kanten af at slutte sig til koalitionen før Austerlitz, underskrev en fredstraktat med Napoleon.