Amberg

Bayern, Tyskland

Franske Revolutionskrige, 1796

Mens Napoleon Bonaparte førte sit felttog i det nordlige Italien, havde den franske revolutionære regering indledt en dobbelt offensiv på den anden side af Rhinen mod de tyske stater i Det tysk-romerske Rige (Frans II). I 1795 førte general Jean Jourdan hæren fra Sambre-og-Marne over den nedre Rhin ind i Franken, mens general Charles Pichegru førte hæren fra Rhine-og-Mosselle over den øvre Rhin ind i Schwaben og Bayern. I sommeren 1796 var det meste af det sydlige Tyskland faldet til de franske fremstød. Men derefter indledte ærkehertug Karl Ludvig, bror til kejseren, en modoffensiv med en østrigsk hær på 48.000. Den 24. august angreb og slog Karl-Ludvig Jourdas 45.000 mand store styrke ved Amberg, 55 km øst for Nürnberg. Franskmændene faldt tilbage mod nordvest, mens østrigerne pressede fremefter, idet de udvidede gabet mellem de to angribende hære.