Oberhollabrunn

Østrig

Napoleonskrigene, 1805

Efter at have modtaget overgivelsen af en stor østrigsk hær ved Ulm i oktober 1805, gjorde Napoleon I omkring for at marchere ned gennem Donau-dalen med omkring 116.000 franske tropper. Den eneste modstand mod den franske fremrykning kom fra den russiske hær under general Mikhail Kutuzov, som var kommet den tysk-romerske kejser Frans IIs demoraliserede østrigske kommandører til undsætning. Napoleon stødte ubønhørligt fremad, erobrede Wien den 13. november og vendte sig derpå mod nord, idet han håbede at fange Kutuzovs hær på 40.000 mand i en fælde i det nedre Østrig. Men ved Oberhollabrunn (Hollabrunn), 40 km nord for Wien, etablerede den russiske prins general Pëtr Bagration en stærk vejspærring med 7.000 tropper. Den 16. november bragede marskal Joachim Murat, med kavaleri, marskal Jean Lannes' V korps og dele af marskal Nicolas Soults IV korps mod den russiske stilling. Hele dagen udkæmpede Bagration en fremragende henholdende kamp, og trak sig til sidst tilbage efter mørkefald, efter at have mistet halvdelen af sin division. Den midlertidige standsning af den franske fremrykning gjorde det muligt for Kutozov at trække sig tilbage i sikkerhed øst for Brünn (Brno).