Zürich I

Schweiz

Franske Revolutionskrige, 1799

Efter at have slået det franske direktorats hære i Tyskland og Italien, vendte magterne i den anden koalition sig mod Schweiz. Dette land, som var blevet løbet over ende af Frankrig og organiseret som den Helvetiske Republik i april 1798, blev holdt af 45.000 franske tropper under general André Masséna. Ærkehertug Karl Ludvig, broder til den tysk-romerske kejser Franz II og befrieren af Tyskland, rykkede fra Baden ind i Schweiz i foråret 1799. Masséna koncentrerede halvdelen af sin styrke ved Zürich. Her sendte ærkehertugen omkring 40.000 tropper, primært østrigske. I et fire dage langt slag, fra den 4.-7. juni, led begge sider svære tab langs med en otte km bred front. Masséna gav til sidst efter og østrigerne erobrede Zürich, nøglen til det nordlige Schweiz. Men snart efter tvang sygdom den dygtige Karl Ludvig til at overgive sin kommando til den russiske general Alexander Korsakov. Masséna regrupperede sine styrker for en modoffensiv.