Brienne

Frankrig

Napoleonskrigene, 1814

Da Napoleon I trak sig tilbage ind i Frankrig i efteråret 1813, organiserede han hastigt en forsvarslinje mod nordøst med omkring 117.000 troppe. De allierede trængte fremad. Prins Karl von Schwarzenberg marcherede hans østrigske hær på 50.000 over grænsen til Schweiz den 21. december, feltmarskal general Gebhard von Blücher slog bro over Rhinen den 1. januar. Idet han drog fordel af Blüchers spredte styrker, stødte Napoleon pludseligt østpå til Brienne, 37 km nordøst for Troves, den 29. januar. Hans ivrige franske værnepligtige slog de preussiske veteraner på flugt og påførte dem 4.000 tab mod en pris på 3.000 for dem selv. Franskmændene stødte videre frem for at besætte La Rothière, mens Blücher og Schwarzenberg gjorde holdt for at planlægge en fælles offensiv.