Leipzig

Sachsen, Tyskland

Napoleonskrigene, 1813

Efter et andet fejlslagent forsøg på at erobre Berlin, begyndte Napoleon I at trække sig tilbage vest for Elben den 24. september 1813. Han planlagde at bruge Leipzig på Elster-floden som sin fremskudte hovedbase. Men han strategi brød hurtigt sammen da den preussiske general Gebhard von Blücher fremtvang en krydsning af Elben ved Wartenburg den 3. oktober, og den svenske kronprins Jean Bernadotte (tidligere fransk marskal) slog bro over floden længere nede ad strømmen. Disse to kommandører begyndte et overfald mod Leipzig fra nord, mens prins Karl von Schwarzenberg, som foretog et skinangreb mod Dresden, nærmede sig med en østrigsk hær fra syd. Frem til den 15. oktober havde Napoleon samlet 122.000 af sine 175.000 til rådighed værende tropper i Leipzig-området. De allierede havde næsten halvdelen af deres 200.000 mand til at konvergere mod Leipzig i en stadig strammere bue.
   Tidligt den 6. oktober sendte Schwarzenberg den russiske general Mikhail Barclay de Tolly med 78.000 mand mod Napoleons sydlige forsvarslinjer. Da de uorganiserede angreb løb ud i landet ved middagstid, gik franskmændene til modangreb og drev de allierede voldsomt tilbage. Mod nord var Blüchers 54.000 preussere ikke i stand til at fordrive marskal Auguste Marmonts VI korps, som havde mindre end halvdelen af fjendens styrke. Ved nattefald havde franskmændene overtaget på begge fronter, men deres begrænsede fremskridt forudsagde mørke udviklinger i den nære fremtid.
   På anden dagen (17. oktober) var der kun få kampe. Napoleon fuldendte tilbagetrækningen af sine 175.000 tropper til inden for Leipzigs omkreds. På de allierede side ankom Bernadotte fra nord med 85.000 tropper, mens general Levin Bennigsen (som blev udnævnt til greve under slaget) nærmede sig fra øst med en russisk hær på 70.000 mand. Den 18. oktober indledte de 355.000 allierede tropper et massivt koncentrisk angreb mod franskmændene. Ni timers morderiske angreb opnåede kun små fremskridt, men overbeviste Napoleon om at han ikke kunne klare et sådant opslidningsslag. I løbet af natten og de tidlige morgentimer den 19. oktober trak han sig tilbage over Elster-floden mod Erfurt. En forhastet sprængning af den eneste bro over floden strandede 20.000 franskmænd som udkæmpede en bagtropaktion i byen. Eksplosionen kostede den polske prins Józef Poniatowski (en fransk marskal) livet og resulterede i tilfangetagelsen af de franske generaler Jacques Lauriston og Comte Reynier. Alt i alt kostede det såkaldte nationsslag ved Leipzig franskmændene 38.000 dræbte og sårede og 15.000 fanger (samt yderligere 15.000 sårede, som var på byens hospitaler inden slaget startede). Allierede tab blev anslået til mere end 52.000. Den medtagne franske hær trak sig tilbage mod sydvest mod Frankfurt am Main, forfulgt af de allierede hære.

Preussiske dragoner går til angreb ved Wachau under slaget ved Leipzig 1813