Aero Vodochody L-39/NG Albatros Tjekkiet

L-39ZA fra det tjekkiske luftvåben

EUROPA AMERIKA ASIEN AFRIKA
Armenien
Aserbajdsjan
Bulgarien
Estland
Georgien
Hviderusland
Litauen
Rumænien udfaset
Rusland/USSR
Slovakiet
Tjekkiet
Tyskland udfaset
Ukraine
Ungarn udfaset 11/09
Cuba
Nicaragua
USA Draken Int.
 
 
Afghanistan
Bangladesh
Cambodja
Irak udfaset
Kasakhstan
Kirgisistan L-39C
Nordkorea
Syrien
Thailand L-39ZA; ud 3/2021
Turkmenistan
Usbekistan
Vietnam
Yemen +L-39NG bestilt
Algeriet
Angola
Congo
Egypten udfaset
Etiopien
Ghana
Libyen
Mozambique
Nigeria
Senegal 4 L-39NG bestilt
Uganda
Ækvatorial Guinea

WAPJ 25/96: Aero Vodochody flyfabrikken i Tjekkoslovakiet byggede 2.780 L-39 Albatros jettræningsfly frem til 1990. 2.082 af disse blev solgt til USSR. Det tjekkoslovakiske luftvåben modtog 72 L-39, 42 L-30C jetræningsfly, 8 L-39V målslæbefly i 1976 og 25 L-39ZA bevæbnede æningsfly.

AFM 2/03 : Den mexicanske flåde ønsker 8 lette jetfly. Den foretrukne kandidat er IAI-opgraderede L-39ZA jettræningsfly fra Ukraine. Skal operere sammen med de 3 nye E-2C Dayas varslingsfly.

AFM 9/14 : Mozambiques luftvåben har modtaget 1 opgraderet Aero L-39ZO Albatros jettræner fra Aerostar SA i Rumænien.

AFM 9/14: Aero Vodochody Aerospace AS har påbegyndt udviklingen af den nye L-30NG jettræner. Den nye type, som bygger på L-39 familien produceret af Aero siden 1960'erne, indarbejder avancerede teknologier og en mere effektiv Williams International FJ44-4M motor. Aero leverede mere end 3.000 L-39 fly, hvoraf 400 fortsat er i operationel tjeneste. Den nye version får nyt glascockpit og nye kommunikationssystemer samt virtuelle træningssystemer. Den første prototype forventes at flyve i 2016, med leveringer fra 2018. Aero vurderer, at 60% af verdens jettrænere vil blive udfaset i løbet af de næste 15 år.

AFM 8/15 : Efter at have præsenteret jettræneren L-39NG med ny motor juli 2014, fremlagde Aero Vodochody 3 kontrakter for typen under Paris Air Show 16/6/2015. Den første kunde bliver det tjekkiske firma LOM Praha, som vil opgradere sine 7 L-39 fly til NG standard. Bliver forsynet med den kraftigere Williams FJ44-4M motor og nye indstrumenter. Det første ombyggede fly forventes at foretage sin første flyvning ultimo sept. 2015. LOM Praha træner piloter til det tjekkiske luftvåben på helikoptere samt transport- og jetfly med en flåde af Mi-2, Mi-17, LET410 og L-39 fly ved Pardubice. Aero Vodochody bekræftede desuden, at firmaet vil bygge nye L-39NG fly, som bliver certificeret i løbet af 2 år. Herefter kan leveringer begynde ultimo 2018. Efter at have leveret mere end 1.000 L-39 fly til 40 lande, regner Aero med et betragteligt marked, idet L-39NG er en billigere løsning sammenlignet med fly som Hongdu K-8, KAI T-50, BAE Hawk T2, Alenia M345 og Alenia M346. De private firmaer Breitling Jet Team samt Draken International's Black Diamong Jet Team har også indgået hensigtserklæringer om at opgradere deres L-39 fly til NG-standard.

AFM 11/15: Aero Vodochody Aerospace gennemførte den første flyvning med L-39NG jettræner prototype [2626; c/n 332626] 14/9/2015. Flyet var en tidligere L-39C fra det ukrainske luftvåben, men har været i brug ved Aero i flere år som udviklingsfly. Den nye variant er forsynet med Williams International FJ44-4M motor samt instrumenter baseret på multifunktion displays fra Genesys Aerosystems og HUD fra SPEEL i Prag. Desuden er de oprindelige brændstoftanke i vingespidserne blevet udskiftet med komposit-dele. L-39NG udvikles som en direkte afløser for de oprindelige Albatros fly fra Aero og forventes at kunne leveres fra 2018. Der er allerede blevet indgået aftaler med det statsejede tjekkiske firma LOM, som har ansvaret for træning af piloter til det tjekkiske luftvåben samt internationale kunder ved firmaets Flight Training Centre. LOM råder over 7 L-39 fly, som vil blive opgraderet til den nye L-39NG standard. Kontrakten omfatter desuden option på anskaffelsen af nye L-39NG fly til afløsning af eller som supplement til den eksisterende styrke. Desuden har 2 opvisningshold, Breitling Jet Team og Black Diamonds Jet team, indgået hensigterklæringer om opgradering af deres L-39 fly med Williams motorer.

FG 15/9/16: Aero Vodochody har afsluttet den første testfase for sin nye L-39NG jettræner og vil nu indlede udviklingen af et nybygget fly for at færdiggøre certificeringen i 2018. Den ombyggede NG prototype blev afsløret ved fabrikken i Odelona Voda, Tjekkiet 15/9/2016, mens det nybyggede fly forventes at foretage sin første flyvning medio 2017. Den første prototype havde foretaget sin første flyvning sept. 2015. Nuværende operatører af L-39 jettrænere omfatter Bangladesh, Estland, Mozambique, Nigeria, Slovakiet, Thailand, Tjekkiet og Uganda. I alt 2.957 L-39 fly blev produceret 1968 til 1997, mens den nye NG-version forsynes med nye William International FJ44-4M motor og Genesys Aerosystems flyelektronik. L-39NG er blevet udviklet i samarbejde med det statsejede firma Omnipol, som tidligere havde ansvaret for at sælge L-39 fly. Aero Vodochody forhandler allerede med en række potentielle kunder, inkl. nuværende brugere af L-39. Forventer en produktion på 15 fly om året med levering fra 2019/20. Tilbyder desuden ombygning af ældre fly til samme standard, inkl. montering af Genesys elektronik og Williams motor. Dette udstyr kan efterfølgende overflyttes til nybyggede fly, når de ældre fly har nået slutningen af deres tjenestetid. Aero forventer, at kunder med en større flåde af L-39 fly vil vælge en løsning med opgraderede og nybyggede fly.

Web : Det armenske luftvåbens 60th UAE ved Arzni råder over mindst 4 L-39C Albatros jettrænere [inkl. 01].

FG 4/4/17: Aero Vodochody er ved at forberede den anden testrunde med en nybygget L-39NG jettræner, efter at et ombygget eksemplar havde foretaget sin første flyvning i 2016. Typen er blevet forsynet med Williams International FJ44-4M motor og Genesys Aerosystems flyelektronik. Når certificeringen er på plads ved udgangen af 2017, vil NG-opgraderingen blive tilbudt til eksisterende kunder a f L-39. De første opgraderede eksemplarer kan leveres primo 2018, efterfulgt af nybyggede fly fra ultimo 2019. Andre forbedringer omfatter større brændstoftanke samt Martin-Baker katapultsæder. Mulige kunder kan senere genbruge elektronik og motorer fra opgraderede fly i nybyggede eksemplarer om ønsket. Potentielle L-39NG kunder omfatter operatører (inkl. Tjekkiet, Ungarn og Østrig) af Eurofighter Typhoon og Saab Gripen kampfly, hvor typen kunne bruges til kamptræning. Aero Vodochody forhandler med 20 forskellige potentielle kunder om salget af L-39NG, hvoraf halvdelen er eksisterende L-39 operatører. Er desuden i kontakt med den tjekkiske regering vedr. forslag om en international træningsskole udstyret med L-39NG fly.

AFM 6/18 : Præsidenten i Senegal annoncerede planer om anskaffelse af 4 nybyggede L-39NG fly fra Aero Vodochody 4/4/2018. De nye fly vil blive leveret i let angrebskonfiguration, men vil bibeholde deres fulde træningskapacitet. Kontrakten vil desuden omfatte omskoling af piloter, instruktør- og kamptræning, træning af teknikere samt reservedele, støtteudstyr på jorden og logistikstøtte. Aero indledte produktionen af præ-serie L-39NG fly jan. 2018. For nuværende er 4 eksemplarer i produktion, hvoraf det første og fjerde vil blive brugt til testflyvninger, det andet til statiske test og det tredje fly til belastningstest. Den første flyvning med de nye præ-serie L-39NG fly vil efter planen finde sted inden udgangen af 2018. Leveringer forventes at starte primo 2020.

AFM 9/18 : Den tjekkiske flyproducent Aero Vodochody annoncerede 2 nye salg af sine L-39NG/CW jettrænere under Farnborough International Airshow juli 2018. En hensigtserklæring blev indgået med RSW Aviation, en leverandør af militær træning i USA, for levering af 12 nybyggede L-39NG fly samt opgradering af 6 stk. af den oprindelige L-39 version til L-39CW standard. Flyene vil tilgå RSW Aviation's træningsakademi i USA, som yder træning for forskellige kunder. Desuden har SkyTech i Portugal, som leverer militære flyvetjenester, indgået en bindende aftale for levering af 10 L-39NG fly, mens yderligere 6 fly er på option. SkyTech vil stille flyene til rådighed for kunder på leasingbasis.

AFM 2/19 : Den første L-39NG jettræner/lette angrebsfly [7001] i præ-serieproduktion konfiguration foretog sin første flyvning ved Aero Vodochody lufthavnen, Prag 22/12/2018. Kommer to måneder efter en præsentationsceremoni 12/10/2018. L-39NG forventes at blive typecertificeret ultimo 2019. De første kunder omfatter Senegal, det civile portugisiske selskab SkyTech samt det amerikanske firma RSW, som tilsammen har bestilt 38 eksemplarer. Aero Vodochody forhandlinger desuden med den indenlandske kunde LOM Praha, som leverer militær flyvetræning i Tjekkiet.

AFM 2/20: Det tjekkiske firma Aero Vodochody har gennemført den første flyvning med den anden avancerede L-39NG jettræner – den første af præ-serieproduktion modellerne. L-39NG flyet [c/n 7004 (c/n 0476)] gik i luften ved producentens faciliteter ved Prag 9/12/2019. Som det første serie-produktion fly er 7004 det første eksemplar bygget i henhold til typens endelige specifikation. Aero har færdigbygget 4 L-39NG fly – 2 dedikerede eksemplarer til testflyvninger, 1 til statiske test samt 1 til træthedsevaluering. Kroppen til sidstnævnte var blevet færdigbygget dec. 2019, hvorefter skroget blev transporteret til VZLÚ (Czech Aerospace Research Centre). Når vingerne er ankommet, skulle træthedstest begynde primo 2020. Den statiske prototype begyndte evaluering juni 2019 og dette arbejde skulle være gennemført medio 2020. De 2 flyvende fly – 7001 [c/n 0475] og 7004 – er dedikeret til testflyvninger, hvoraf nogle ligeledes bliver gennemført med brug af teknologidemonstrator modellen – fly 2626, som er et tidligere L-39C træningsfly forsynet med den nye F144-4M motor samt flyelektronik fra L-39NG. Efter certificering af den grundliggende træner-konfiguration planlagt for tredje kvartal 2020, vil 7001 fortsætte arbejdet med at certificere det lette angrebsfly, som efter planen skal være afsluttet i andet kvartal 2021.

Land L-39C L-39V L-39ZO L-39ZA
Afghanistan 12 - - -
Algeriet - - - 32
Cuba 30 - - -
Etiopien 20 - - -
         
Irak - - c81 -
Libyen - - 181 -
Nigeria - - - 24
Rumænien - - - 32
Sovjetunionen 2094 - - -
Syrien - - 55 c44
Tjekkoslovakiet 36 8 - 31
Tyskland (DDR) - - 52 -
Vietnam 24 - - -
         
         
Total 2224 = 369 235