Nicolas Jean de Dieu Soult

Frankrig, 1769-1851 03.06.12

Hertug af Dalmatien, fransk marskal. Søn af en notar, indtrådte 1785 i hæren, tjente under Jourdan under Belgiens erobring; 1794 brigadegeneral, 1799 divisionsgeneral. Kæmpede 1799 og 1800 under Masséna i Schweiz og Genova. Såredes under tilbagetoget og blev taget til fange, men løslodes efter Marengo. Blev 1804 marskal og efter at have udmærket sig ved Austerlitz, Jena og Eylau hertug af Dalmatien. Førte med nogle afbrydelser og med vekslende held overkommandoen i Spanien 1808-13. Måtte 1814 afslutte våbenstilstand og anerkende Bourbonerne. Blev samme år krigsminister, men sluttede sig 1815 til Napoleon og deltog ved Waterloo, efter hvilket han måtte gå i landflygtighed. Ludvig XVIII lod ham dog komme tilbage og gjorde ham på ny til krigsminister, i hvilken stilling han indlagde sig fortjeneste ved hærens reorganisation. (HK8/1925)

40, 189, 209, 227-228, 315,318, 323, 379, 427,