André Masséna

Frankrig, 1758-1817 20.05.2012

Fransk general, senere marskal. Duc de Rivoli. Chef for 4. korps under felttoget mod Østrig i 1809.

Masséna, André, hertug af Rivoli, fyrste af Eszlingen. Fransk revolu-tionsgeneral, født i Nice, 13 år gammel soldat i infanteriet, men avancerede ikke stort og trak sig tilbage 1789. Ved revolutionens udbryd atter ind i hæren og gik nu hurtig frem. 1795 divisionsgeneral. Udmærkede sig ved Rivoli 1797 og havde de følgende år kommando i Schweiz og Italien. 1804 marskal. 1807 førte han ved Eylau højre fløj af den franske hær og blev efter freden i Tilsit hertug af Rivoli. Deltog 1809 i krigen mod Østrig, bl.a. i slaget ved Wagram og blev derfor senere fyrste af Eszlingen. 1810 til Portugal, men havde ikke held med sig og afløstes 1812 af Marmont. Derfor vred på Napoleon og sluttede sig 1814 til bourbonnerne. (HK7/1924)