Jean Baptiste Jourdan

Frankrig, 1762-1833 20.11.11

Greve. Fransk general og marskal, tjente som underofficer i den amerikanske krig, kæmpede under Dumouriez i Holland og udnævntes til øverst-kommanderende for Sambre- og Meuse-hæren, vandt ved Fleurus 1794 og slog hertugen af Württemberg ved Altkirchen 1796. Som shef for Donauhæren blev han slået af ærkehertug Karl, nedlagde kommandoen og viede sine kræfter til det politiske arbejde. Jourdan stod på en spændt fod med Napoleon; denne udnævnte ham til generalinpektør, men han kom aldrig til at virke direkte under Napoleon i krig. Efter Waterloo sluttede han sig til Bourbonerne. (HK5/1922)