Jena-Auerstedt

Thüringen, Tyskland

Napoleonskrigene, 1806

Mens den enorme preussiske hær (130.000 mand) under kong Frederick Wilhelm III bevægede sig vestpå gennem Sachsen i oktober 1806, var franske tropper under Napoleon I også i bevægelse. Med en marchhastighed på 40 km om dagen krydsede tre kolonner af Grande Armée den sydøstlige del af den bakkede Thüringen-skov for pludseligt at dukke op på den preussiske hærs venstre flanke og bagkant. Som preusserne gjorde omkring for at møde det pludselige angreb, opstillede kong Frederick sine tropper vestpå mod Weimar og delte sine styrker – prins Friedrich af Höhenlöhe-Ingelfingen koncentrerede 48.000 mand mellem Jena og Weimar; hertugen af Brunswick (Karl Wilhelm Ferdinand) samlede 63.000 mand ved Auerstedt, 18 km mod nord. Begge preussiske hære stod nu foran deres egne forbindelseslinjer mod øst.
   Ved daggry den 14. oktober kastede Napoleon sin hovedstyrke på 56.000 mand mod Hohenlohe-Ingelfingen. Under bitre kampe gik preusserne til modangreb i paradeformationer og affyrede geværsalver på kommando. Deres rækker smuldrede under kraftig musket- og artilleriild, primært fra V korps under marskal Jean Lannes. Omkring middagstid, efter grusomme tab, begyndte den preussiske (og sachsiske) linje at give efter. Derpå sendte Napoleon korpsene under marskal Nicolas Soult (IV) og Pierre Augereau (VII) ind for at slutte sig til Lannes i et voldsomt angreb. Hohenlohe-Ingenfingens tropper faldt tilbage efter at deres linjer var blevet brudt af gennemborende franske kavaleriangreb. Ved aftenstid var Napoleon trængt ind i Weimar. Han havde mistet omkring 5.000 mand. Preussiske og sachsiske tab var 11.000 dræbte og sårede, 15.000 fanger.
   Imens var den isolerede nordlige fløj af Napoleons hær, 26.000 mand fra II korps under marskal Louis Davout, også gået til angreb mod Weimar ved daggry. Ved Auerstedt stødte franskmændene ind i Brunswicks preussiske hovedarmé. Da Davout fortsatte med at trænge fremad, spredte hertugen en stor del af sine overlegne styrker i isolerede modangreb. Et fatalt sår fældede hertugen, som blev afløst i kommandoen af kong Frederick selv. Preusserne kæmpede i dårlig orden og faldt tilbage på begge flanker, hvilket tillod de hårdt pressende franskmændene at rykke deres artilleri langt nok frem på fløjene til at beskyde hele linjen i længderetningen. Ved 13-tiden rev Davouts angreb den preussiske front i stykker. Franskmændene strømmede ind i Auerstedt mens den preussiske hær flygtede vestpå. Davouts kamp havde kostet ham 8.000 mand, men han havde dræbt eller såret 12.000 af fjenden og taget 3.000 fanger og 115 kanoner. Han ville blive udnævnt til Duc d'Auerstedt for sine mesterlige triumf over en hær på mere end den dobbelte styrke af sin egen.
   Franskmændenes dobbeltsejr placerede dem tættere på Berlin end de spredte rester af kong Frederick Williams preussiske hær. Napoleon begyndte straks et fremstød nordpå mod Berlin, mens de slagne preussere faldt tilbage mod Østersøen.