Ludvig XV (Louis)

Frankrig, 1710-1774


Udsnit af maleri af Hyacinthe Rigaud fra 1730.

Fransk konge fra 1715-74. Søn af Hertugen af Burgund (død 1712). Blev konge da han var 5 år gammel; til 1723 styrede Louis XIVs brodersøn, hertugen af Orléans; denne periode, La Régence, huskes for de vilde udsvævelser i regentens kreds og John Laws krak. Derpå var hertugen af Bourbon førsteminister. kardinal Fleury var landets egentlige regent 1726-43; han genrejste Frankrig for en tid. I 1740'erne begyndte Louis XVs elskerinder, navnlig Mme de Ommpadour, at få politisk indflydelse; hendes favorit, hertugen af Choiseul, var ledende minister 1758-70. For at få genindsat Louis XVs svigerfader, Stanislaw Leszczynski som konge af Polen deltog Frankrig i Polske Tronfølgekrig 1733-35. Stanislaw blev 1735 hertug af Lorraine, som ved hans død 1766 tilfaldt Frankrig. Østrigske Arvefølgekrig 1740-48 gav intet udbytte til Frankrig, og efter en kolonikrig mod Storbritannien 1755-63 og Preussiske Syvårskrig 1756-63 mistedes Canada, Louisiana og indflydelsen i Forindien. Corsica, som Frankrig købte af Genova 1768, underkastede sig først efter kamp. Man havde ført kongen frem under tilnavnet Le Bien-Aimé (den Højstelskede); men det blev en meget dårlig vittighed under maitressestyret med de ødelæggende udgifter til krige og hofluksus.