Philippsburg

Baden-Württemberg, Tyskland

Polske Arvefølgekrig, 1734

Den begrænsede Polske Arvefølgekrig var begyndt med den russiske belejring og erobring af Danzig. Derpå skiftede kampene til Italien, hvor Østrig (under Karl VIs Tysk-romerske Rige) blev udmanøvreret af Frankrig (Louis XV), Spanien (Philip V), og Sardinien (Savoyen). Imens fandt der mindre vigtige træfninger sted langs med den øvre Rhin. Det eneste reelle slag blev udkæmpet om fæstningen Philippsburg, øst for floden nær Karlsruhe. Her blev den kejserlige hær belejret i 1734 af en fransk styrke under hertugen af Berwick (James Fitz-james), en af Louis XIVs bedste kommandører i den tidligere Spanske Arvefølgekrig. Hertugen blev dræbt af en kanonkugle den 12. juni, men hans tropper fortsatte og stormede fæstningen med succes efter at general Comte Maurice af Sachsen havde forpurret prins Eugene af Sovoyens bestræbelser på at undsætte Philippsburg. Dette var sidste gang den aldrende Eugene gik i felten. Som hertugen af Marlboroughs (John Churchill) dygtige allierede og Berwicks modstander i den foregående krig, døde Eugene to år senere. Philippsburgs fald fik ikke noget afgørende resultat. Efter flere års forhandlinger genetablerede Wien-traktaten af 1738 status quo langs med Rhinen og sikrede August III på Polens trone.