Lodi-broen
Italien

Franske Revolutionskrige, 1796 19.05.16
Efter at have slået kongedømmet Sardinien (Piedmont) ud af krigen i april 1796, vendte Napoleon Bonaparte sin franske hær mod nordøst mod den østrigske hær på 24.000 mand under general baron Jean de Beaulieu. Den 7. maj krydsede han over til den nordlige side af Po-floden, mens Beaulieu med 24.000 tropper faldt tilbage mod nordøst på den anden side af Adda-floden. Vejen til Milano var nu åben, men først ville Napoleon sikre sin højre flanke. Han svingede østpå og gik ind i Lodi den 10. maj, og opsatte et batteri på 30 kanoner for at bombardere de østrigske forsvarsstillinger på den anden side af Adda. Sidst på dagen stormede general André Massénas division over den 180 m lang træbro. Østrigsk kanon- og musketild gennemhullede de trange kolonner på den smalle bro. Men det inspirerede angreb strømmede fremad, trods omkring 400 tab, for med bajonetter at jage forsvarerne væk fra deres kanoner. Da andre kolonner vadede over Adda oven- og nedenfor Lodi, faldt Beaulieu tilbage mod Mantua. I alt mistede hver side omkring 2.000 tab. Napoleon marcherede derefter 32 km mod nordvest for at gå ind i Milano i triumf. Seks dage senere dannede han den Lombardiske Republik.