Puniske Krige

264-146 f.Kr. 03.09.15

En strid om Messina i 264 f.Kr. frembragte den første af tre puniske krige mellem de to største magter i Middelhavet – Rom og Kartago. I hver konflikt var Rom sejrherren og den sidste sluttede med udryddelsen af Kartago.

Første puniske Krig

Anden puniske Krig

Tredje puniske Krig