Syracuse III
Sicilien, Italien

 
Anden Puniske krig, 214-212 f.Kr.  

Efter at Marcus Claudius Marcellus havde afvist Hannibal ved Nola, blev han sendt til Sicilien, hvor Syracuse havde stået i spidsen for en opstand mod romersk styre. Syracuse, som var nøglen til øen, var en gammel by på østkysten som med succes havde modstået alle tidligere angreb, inkl. dem fra Athen og Kartago selv i foregående århundreder. Syracuse syntes endnu mere uindtagelig nu. Dets ganison, kommanderet af Hippocrates, vidste at et nederlag ville bringe dem henrettelse som forrædere mod Rom. Og en stor del af byens forsvar hvilede på nye geniale krigs-maskiner udviklet af den græske fysiker Archimedes.
   Med 25.000 mand angreb Marcellus Syracuse fra land og søs. Stædig modstand fra byens forsva-rere, samt den effektive brug af slynger, katapul-ter, og boretårne udtænkt af Archimedes, slog angrebet tilbage. Derpå organiserede Marcellus belejringslinjer, mens han på samme tid nedkæm-pede andre oprørslommer på Sicilien. Hvad der truede med at blive en lang belejring ændrede sig hurtigt, da romerne på land vandt en indgang til den øvre del af byen under en syracusansk festi-val. De romerske legioner, som tvang sig vej gen-nem åbningen i stadig større antal, huggede en passage ned til havnen, hvor de knuste forsvaret som holdt deres flåde tilbage. Syracuse var erobret. En af de dræbte under den udbredte nedslagtning var den 75 år gamle Archimedes, den største videnskabsmand under den hellenistiske æra. Byen og hele Sicilien lå nu under romersk styre.