Lilybaeum

Sicilien, Italien

Første Puniske krig, 250-241 f.Kr.

Den romerske offensiv på Sicilien reducerede til sidst det kartagiske greb til vestkysten af øen. Her stod fæstningen Lilybaeum, forsvaret af en garnison på 10.000 mand. En stærk romersk styrke angreb holdepunktet og, da kartagerne gjorde modstand, belejre den. Legionærerne belejrede de yderste mure, men kunne ikke bryde igennem de indre fæstningsvolde. Imens undgik de overlegne puniske søfolk de blokerende romerske fartøjer for at holde garnisonen med forsyninger. Publius Claudius (Pulcher) tog kommando med belejringen året efter. Efter at hans flåde praktisk talt blev tilintetgjort i flådeslaget ved Drepanum (Trapani), blev belejringen begrænset til de romerske landstyrker. Fra 247 blev forsvaret af fæstningen ledet af Hamilcar Barca, den dygtige fader til den geniale Hannibal, fra hans hovedkvarter på Mount Eryx (Mont San Giuliano), 35 km mod nord. Lilybaeum holdt ud indtil et alvorligt flådenederlag ved De Aegatiske Øer forårsagede Kartago til at acceptere fredsbetingelser i 241.