Panormus
Sicilien, Italien

Palermo
Første Puniske Krig, 251 f.Kr. 09.04.16

I begyndelsen af den Første puniske Krig (262 f.Kr.) havde en romersk hær erobret havnebyen Acragas (Agrigentum) på Siciliens sydvestkyst ved at jage den karthanske garnison kommanderet af Hanno på flugt. Derpå gik Rom over til krigsførelse til søs og i Afrika for otte år. Men efter det katastrofale nederlag i Tunis indledte den italienske republik en ny offensiv for at drive Karthago ud af Sicilien. I 254 erobrede en romersk hær Panormus (Palermo) på nordvestkysten, som tjente som Karthagos hovedstad i Sicilien.
   Tre år senere forsøgte Hasdrubal, søn af Hanno (og svigersøn til Hamilcar Barca) at generobre byen, som blev forsvaret af en romersk hær under Licius Caecilius Metellus. Da karthagianerne nærmede sig kom det lette romerske infanteri ud for at angribe. Hasdrubal drev dem tilbage med en elefantangreb. Men da elefanterne fortsatte med at angribe, blev de drevet ned i en stor grøft som omgav byen og mange blev dræbt. Metellus foretog derpå udfald fra byen med sine legionærer og slog karthagerne på flugt. Slaget kostede Hasdrubal hele hans styrke af elefanter på Sicilien. Rom rykkede nu frem mod det sidste puniske støttepunkt på Sicilien, Lilybaeum (Marsala).