Saguntum
Spanien

Anden puniske Krig, 219-218 f.Kr. 19.04.16

Straks efter at Karthago afstod Sicilien til Rom ved slutningen af den første puniske krig, begyndte den afrikanske republik at etablere en koloni i det østlige Spanien. I 20 år blomstrede Ny Karthago, som kolonien blev kaldt, under Hamilcar Barca, som blev efterfulgt af sin svigersøn Hasdrubal og derefter hans søn Hannibal i 221. En pagt med Rom (underskrevet 226) begrænsede den karthanske ekspansion til området syd for Ebro-floden. Inden for denne indflydelsessfære stod fæstningen Saguntum, som var allieret med Rom. I sommeren 219 angreb Hannibal, med en hær hovedsagelig sammensat af spanske rekrutter, fæstningen men blev drevet tilbage. Derpå lagde han byen under belejring og modtog efter otte måneder dens overgivelse.
   Erobringen af Saguntum fremprovokerede den anden puniske krig mellem Rom og Karthago. For at komme en romersk invasion af Karthago i forkøbet, valgte Hannibal at angribe den italienske republiks hjemland. I maj 218 begyndte den dygtige karthanske general en lang, risikabel march fra Ny Karthago i spidsen for en loyal men meget blandet hær på 46.000 afrikanere og iberianere.
   Hannibal krydsede Pyrenæerne og kom ind i det sydlige Frankrig. Idet han hørte om marchen, førte den romerske general Publius Cornelius Scipio en flåde til Marseille (Marseilles) i løbet af sommeren, men han kom fort sent til at opfange de hurtigt bevægende karthanere. Hannibal krydsede Rhone og rykkede mod nordøst ind i Alperne. I en forbløffende bedrift af styrke og dygtighed, førte Hannibal sin hær over Alpernes top på 15 dage i november trods meget sne og ekstrem kulde. Rom reviderede nu sin strategi. En planlagt invasion af Karthago blev aflyst. Publius Scipio vendte tilbage til Italien for at forsvare Roms forposter i Po-dalen, mens hans broder Gnaeus Cornelius Scipio anførte en ekspedition til Spanien.