Metaurus-floden
Italien

Anden puniske Krig, 207 f.Kr. 25.08.16

Ti år efter at have invaderet Italien i spidsen for en stærk karthansk hær, indså Hannibal, at han behøvede omfattende forstærkninger for at vinde en afgørende sejr. Han beordrede sin yngre broder Hasdrubal til at slutte sig til ham fra Spanien med så mange mænd som muligt. Den romerske kommandør i Spanien, Publicus Cornelius Scipio (senere Africanus), bevogtede de østlige pas gennem Pyrenæerne netop for at blokere for en sådan forening af fjendtlige styrker. Men i sommeren 208 f.Kr. undgik Hasdrubal den romerske vejblokade ved at krydse bjergene langt mod vest. Efter at have overvintret hos galliske allierede ved Auvergne i det centrale Frankrig, marcherede Hasdrubal gennem Alperne om foråret, sandsynligvis langs samme rute som Hannibal havde taget i 218. Anti-romerske ligurianere og gallere fik hans rækker til at svulme op. Hasdrubal krydsede over til den østlige side af halvøen og vendte derefter sydpå langs med Adriaterhavskysten. Han sendte en besked til Hannibal om at slutte sig til ham syd for Metaurus-floden (nær det nuværende Ancona). Beskeden nåede aldrig hans broder; den blev opfanget af romerne.
   Til at forsvare Rom mod den pludselige formidable trussel fra to karthanske hære i Italien, valgte senatet to nye senatorer. Den erfarne Marcus Livius Salinator blev beordret til at stoppe Hasdrubal mod nord, mens Gaius Claudius Nero blev sendt sydpå til Aplia med den mission af blokere ethvert forsøg fra Hannibal på at rykke ud af Lucania. Barca-brødrerne stod inden for 320 km fra hinanden, da Nero modtog Hasdrubals opfangede besked. Han tog straks en beslutning som ville ændre hele krigens forløb. Med 7.000 udvalgte mænd slap han ud af linjerne over for Hannibal og foretog en bemærkelsesværdig seks dage lang ilmarch for at fortstærke Livius mod nord (den første registrerede militæroperation hvor en kommandør drog fordel af en underlegen position ved at angribe en fjende inden den anden kunne komme til undsætning). Selvom Nero rykkede frem under stor hemmelighed, blev Hasdrubal mistænksom over om romerne havde forenet sig imod ham. Karthagerne trak sig tilbage til Metaurus-floden, men inden han kunne krydse den, angreb legionerne.
   Den romerske hær foretog et voldsomt angreb på Hasdrubals linje. Men trods en talmæssig fordel, blev romerne stoppet af de dygtigt opstillede karthagere. Derpå foretog Nero en ny afgørende manøvre. Han trak sig tilbage fra hans position på højre fløj og marcherede hurtigt sin styrke på 7.000 mand rund og bagsiden af den romerske linje. Inden karthagerne kunne ændre front, ramte Nero deres højre flanke og knuste den. Hele den romerske hær rykkede frem og tilintetgjorde Hasdrubals styrke hvor den stod metodisk. Blandt de 10.000 dræbte var kommandøren selv. Omkring 2.000 romere blev dræbt.
   Så snart slaget var ovre, samlede Nero sine tropper og indledte en ny seks dage lang ilmarch tilbage til Apulia. Hans trætte mænd gik ind i Canusium (Canosa di Puglia) igen inden de var savnet. Hannibals første nyheder om det knusende nederlag kom da hans broders afhuggede hoved blev kastet ind i den karthanske lejr.
   Den romerske sejr ved Metaurus rangere som et af de afgørende slag i historien. Selvom Hannibal forblev i Italien i fire år mere, var hans endelige nederlag sikret. Roms stædige modstand og Neros fremragende lederskab slog i fællesskab en af verdens største militære kommandører. Det var nu sikkert, at Rom og ikke Karthago ville vinde overherredømmet i Vesten.