John Churchill

 
England, 1650-1722 15.02.19

Hertug af Marlborough; engelsk feltherre og statsmand. Generalmajor under James 2. p.gr. af sin militære dygtighed og gode forbindelser ved hoffet, medvirkede til James 2.s fordrivelse 1688 og til William 3. af Oraniens valg til konge. Ved Spanske Arvefølgekrigs udbrud 1701 øverst-kommanderende og fik efter dronning Annes tiltræden 1702 tillige ledelsen af Englands udenrigs-politik. Sammen med prins Eugen af Savoyen vandt han slagene ved Höchstädt (Blenheim) 1704 og Malplaquet 1709. Efter at der var opståët fjendt-skab mellem dronning Anne og Marlboroughs hustru Sarah Jennings, dronningens hofdame, afskedige-des han 1711 fra alle embeder, forlod landet, men genindsattes 1714 efter George 1.s tiltræden, uden dog at opnå sin tidligere magt. Hans navn er på dansk forvansket til Mallebrok. (LM)

Marlborough. John Churchille, hertug af M. (1650-1722), engelsk feltherre; avancerede hurtigt og kom i fransk krigstjeneste under Turenne. Af Jakob II udnævnt til generalmajor 1685 og baron Churchill, gik han over til Vilhelm af Oranien 1688 og blev jarl af Marlborough og medlem af Privy Council. Underkuede 1690 jakobitterne i Irland, men pga. hemmelige underhandlinger med dem fængsledes han 1692 og kom først til nåde igen 1697. 1701 fik Marlborough overkommandoen i Nederlandene og vandt sit verdensry i den Spanske Arvefølgekrig (sejrene ved Donauwörth og Höchstädt 1704, Ramillies 1706, Oudenaarde 1708 og Malplaquet 1709), brød Frankrigs kraft og banede vej til fred. Marlborough, der 1702 var blevet hertug af Marlborough og 1704 fik doteret Woodstock med slottet Blenheim, faldt sammen med sin hustru i unåde, og da toryerne fik magten, afskedigedes han fra alle embeder 1712 og tiltaltes for underslæb. Georg I genindsatte ham i alle værdigheder, men 1716 ramtes han af apopleksi. Marlborough havde blændende ydre egenskaber, en klar, skarp tangegang, hurtig fatteevne og sikker dømmekraft, var energisk, men havesyg og ærgerrig. (HK7/1924)