Tournai

Belgien

Spanske Arvefølgekrig, 1709

I løbet af vinteren 1798-09 brød forhandlingerne sammen, da de allierede krævede, at Louis XIV af Frankrig skulle tvinge hans sønnesøn Philip V fra tronen. Krigen blev genoptaget om foråret. Hertugen af Marlborough (John Churchill) besluttede at marchere den allierede hær på 100.000 mand til Paris. Til at spærre hans vej var den stærkt befæstede ny Tournai, på Schelde-floden i de Spanske Nederlande (nuværende Belgien), og den franske hær på 90.000 kommanderet af marskal Duc Claude de Villars. Marlborough, som var bange for at forbigå Tournai, belejrede byen den 27. juni assisteret af prins Eugene af Savoyen. Villars var ude af stand til at undsætte fæstningen og den faldt den 3. september. Franske tab udgjorde 3.000. De allierede – englændere, hollændere og tyskere – rykkede derefter mod sydøst til Mons. Tournais fald bevarede Marlboroughs rekord med altid at erobre en by som han havde belejret.