George I (Georg)

Hannover, 1660-1727 14.11.11

Kurfyrste af Hannover 1698, konge af Storbritannien og Irland 1714-27. Englands første konge af huset Hannover. Fik sønnen Prinsen af Wales, senere George 2.

Konge af Storbritannien og Irland 1714-27, kurfyrste af Hannover. Søn af kurfyrsten af Hannover, Ernst August og Sofia af Pfalz, en datterdatter af Jakob I af England. George ægtede 1682 Sofia Dorothea af Braunschweig-Lüneburg, men ægteskabet blev meget ulykkeligt og opløstes, da begge gensidig var hinanden utro. 1698 overtog George regeringen af Hannover og fik 1701 ved Act of Settlement arveret til England. George nærede liden interesse for sit nye rige, lærte aldrig engelsk og ville helst styre enevældigt; men han følte sig dog nødsaget til at rette sig efter det begyndende parlamentariske system, og da han ikke mødte i kabinettet (Privy Council), blev premierministeren, whiggernes fører Walpole, næsten enerådende. George manglede alle højere interesser, var jævnt begavet, men plump og ukongelig i sin optræden. (HK4/1922)