Henry VI (Henrik VI)

England, 1421-71 22.01.13

Konge af England 1422-61, søn af Henry V, blev tillige konge i Frankrig, hvor dog Jeanne d'Arcs optræden bragte dauphinen Karl (VII) sejren. Henry var godmodig, religiøs og ikke uden dannelse, men uselvstændig og lunefuld; han beherskedes ganske af sin kloge og energiske hustru Margrete af Anjou. Mellem denne og prins Richard af York førtes en forbitret kamp om magten; 1452 gjorde Ricard oprør, og fra 1455 regnes begyndelsen af den 30-årige Rosekrig mellem Lancaster og York. Richard faldt 1460; hans søn Edvard IV blev ved »kongemageren« Warwicks hjælp konge 1461 og fængslede Henry; denne kom atter på tronen 1470, men blev myrdet året efter. (HK5/1922)