Orléans

Frankrig

Hundredårskrigen, 1428-29

Efter deres overvældende sejr ved Verneuil i 1424, holdt englænderne og deres burgundiske allierede næsten hele Frankrig nord for Loire-floden. Hertugen af Bedford (John af Lancaster), kommandør i Frankrig og regent for sin unge nevø Henry VI, sendte derpå Thomas de Montacute (4. jarl af Salisbury) med 5.000 mand for at erobre Orléans. Denne by, på den højre (nordlige) bred af Loire, bevogtede flodens hovedpassage og var det største fæstning som fortsat var loyal overfor dauphin Charles (senere Charles VII). Den 23. oktober 1428 lagde Salisbury Orleans under belejring ved at indtage en stærk stilling på den sydlige bred og en fæstning på øen Tourelles i floden. Her fra kunne hans belejringskanoner beskyde byens gader. Nord for floden etablerede han en bue af seks palisadeporte. Salisbury blev dræbt af en kanonkugle den 3. november og blev afløst af William de la Pole, hertug af Suffolk. Belejringen af Orléans skred roligt frem, uhindret af franske modforholdsregler med undtagelse af et resultatløst forsøg på at stoppe en engelsk forsyningskonvoj under slaget ved Herrings, ved Rouvray den 12. februar 1429.
   Imens dukkede den enestående Jeanne d'Arc pludseligt op ved det franske hof i Chinon og vandt tillid fra den uansvarlige unge Charles. Da hun til sidst fik kommandoen over en undsættelse af Orléans, marcherede den 17 år gamle pige fra Blois den 25. april i spidsen for en lille men pligttro fransk styrke. Hun ankom til Orléans, 56 km væk, og overtalte Comte de Dunois og andre franske kommandører til at angribe det engelske brohoved syd for floden og Tourelles. I en desperat kamp den 7. maj drev Jeannes tropper, suppleret med et udfald fra garnisonen i Orléans, englænderne ud af deres stillinger, dræbte 300 og tog yderligere 200 til fange. Dagen efter afbrændte de demoraliserede englændere deres palisader nord for byen og opgav belejringen.
   Slaget ved Orleans var vendepunktet i Hundredårskrigen. Inspireret af Jeanne d'Arc strøg en bølge af nationalistiske følelser gennem Frankrig. Fra dette tidspunkt marcherede franskmændene mod en konstant række af sejre og fordrev deres forhenværende erobrere.