Henrik V

Henry V
  England, 1388-1422 (1387-1422) 22.01.13
Henry V af England

Engelsk konge 1413-22, søn af Henry IV. Deltog som ung meget i krige og i regeringen, men førte et ikke eksemplarisk liv, de dog i Shakespeares kendte drama er malet med for grove farver. Ved sin tronbestigelse slog han om og blev, om end ikke den Heros, Shakespeare gør ham til, dog en viljestærk og ansvarsbevidst konge. Han troede sig berettiget til Frankrigs krone og optog kampen 1415, sejrede ved Azincourt og anerkendtes 1420 som arving; han ægtede samtidig Karl VI.s datter Katarina. Efter at have holdt indtog i Paris døde Henry 1422. han vandt respekt, men ikke sympati; hans stort anlagte franske politik blev skadelig for England, fordi opgaven var uløselig og folket splittedes. (HK5/1922)

7,187,368, 398