Mikhail Ilarionovitsj Kutuzov (Kutusov/Kutusof)

Rusland, 1745-1813 08.05.12

Russisk feltmarskal, fyrste af Smolens. Deltog i felttogene mod Polen 1765-69 og fra 1770 i kampene mod tyrkerne. 1874 generalmajor, udmærkede sig i de følgende års kampe under Suvorof; senere chef for kadetkorpset og 1801 generalguvernør i Petrograd. Fik 1805 kommandoen over et armékorps i krigen mod Frankrig og kommanderede 2. december de allieredes hære ved Austerlitz. Fik 1811 overkommandoen mod tyrkerne og tilendebragte krigen. Førte på ny hæren mod Napoleon 1812, tabte vel ved Borodino, men fuldendte i de følgende måneder den franske hærs tilintetgørelse. (HK6/1923)