Karl Philipp von Schwarzenberg

Østrig, 1771-1820
24.04.13

Østrigsk diplomat og feltherre. Udmærkede sig under Revolutions- og Napoleonskrigene og førte som gesandt i Paris 1810 forhandlingerne om Napoleon 1.s formæling med Marie-Louise. Efter Napoleons ønske anførte han det østrigske hjælpekorps i Rusland 1812 og udnævntes til marskal; men 1813 ledede han de forenede styrker mod Frankrig i slaget ved Leipzig, og 1814 førte han felttoget i Frankrig til afslutning. (LM/25)

Schwarzenberg, Karl Philip, fyrste af, hertug af Krumau (1771-1820), østrigsk feltherre, 1788 officer, deltog i krigene omkring hundredårskiftet og benyttedes også som diplomat; 1800 feltmarskalløjtnant. 1812 og 1813 blev han øverstkommanderende for den forenede hær mod kejseren. (HK8/1925)