Marston Moor

England

Engelske Borgerkrig, 1644

I de to første år af Borgerkrigen holdt kavalererne under Charles I stand eller vandt snævre sejre over parlamentarianernes rundhovedhære. Men i sommeren 1644 kom York, center for royalistisk styrke mod nord, under energisk belejring fra en kombineret styrke af skotter og rundhoveder. Efter at have sikret sit hovedkvarter ved Oxford mod endnu en trussel fra rundhovederne, sendte Charles sin nevø prins Rupert af Tyskland for at undsætte de hårdt pressede yorkistiske styrker under William Cavendish, markis af Newcastle. Rupert ankom med en stærk kavaleriafdeling lige tids nok til at undsætte York. De belejrende trak sig 11 km tilbage til Marston Moor. Her blev skotterne under Alexander Leslie (Lord Leven) og rundhovederne under Lord Fairfax forstærket af en tredje parliamentariansk styrke, det tunge kavaleri kaldet Ironsides, under Oliver Cromwell og general Lord Manchester (Edward Montagu). De kombinerede parlamentarinske hære udgjorde 20.000 infanterister og 5.000 ryttere.
   Prins Rupert, som troede han var under kongelige ordrer om at knuse fjenden, marcherede efter rundhovederne. Selv med støtte af Newcastles mænd og en kavaleristyrke under general Lord George Goring, talte kavalerstyrken kun 11.000 infanterister og 7.000 ryttere. Den 2. juli stødte Ruperts forfølgelse på rundhovedernes stillinger. Efter en dag med uafgjorte træfninger begyndte prinsen at afbryde kontakten med fjenden, idet han planlagde at foretage et generelt angreb dagen efter. Men kl. seks om eftermiddagen stødte hele rundhovedernes linje fremad. På kavalerernes venstre fløj slog Gorings kavaleri angrebet tilbage og var endda i sand til at foretage et succesfuldt modangreb. Men andre steder blev kavalerernes overmandet, primært af Cromwells kavaleri og de skotske ryttere kommanderet af general David Leslie. Newcastle mistede næsten hele sin styrke og flygtede i eksil. Rupert hidtil uovervindelige kavaleri, som uklogt var blevet indsat pr. eskadron i stedet for som en enhed, blev tilintetgjort. Dette største slag i krigen var også det blodigste — 4.000 døde lå på slagmarken og nattens fald nådigt sluttede kampen uden pardon.
   Marston Moor kostede kongen både hans nordlige hær og norden. York overgav sig den 16. juli og byen Newcastle den 16. oktober. Selvom Rupert kun kunne samle rester af kavalerstyrken, forblev Charles uforfærdet. Fra Oxford marcherede han vestpå i forfølgelse af en invaderende rundhovedhær. Imens udbrød der også kampe i Skotland.