Mikhail Barclay de Tolly

 
Rusland, 1761-1818 07.11.14

Russisk marskal. Deltog i alle russiske krige omkring 1800. Førte 1809 efter Finlands fald et korps over isen på Qvarken (den Botniske Bugt) ind i Sverige. Ledede en tid forsvaret under Fædrelandskrigen mod Napoleon 1812. Under de allierede kampe mod Napoleon 1813-15 var Barclay armékorpschef. (HK1/1920)