Chester Nimitz

USA,1885-1966

Amerikansk admiral. Øverstbefalende for den amerikanske flåde i Stillehavet.

Nimitz var den øverstbefalende for den amerikan-ske stillehavsflåde fra den 17. december 1941 indtil krigens slutning. Han var en fremragende strateg og ansvarlig for at bringe den amerikanske flåde fra sin svage og modløse situation efter Pearl Harbor til en position med initiativ og offensiv i løbet af det første år af krigen i Det fjerne Østen. Nimitz overtog kommandoen kort efter Pearl Harbor og hans første mål var at beskytte de amerikanske baser på Hawaii og opretholde forbindelseslinjerne til hovedlandet. Til dette formål samlede han den store Midway-flåde. Under lsaget ved Midway fik Nimitz betydelig hjælp da det lykkedes at bryde den japanske flådes kode nogle måneder tidligere og af den amerikanske sejr i Koralhavet i maj 1942. Efter Midway havde Nimitz betydeligt friere hænder.+++