Ny Guinea
Asien

Anden Verdenskrig, 1942-44 09.07.16

Under den glubske japanske flodbølge gennem den sydvestlige del af Stillehavet, besatte nipponesiske tropper Lae og Salamaua på den nordøstlige Huon-bugt i Ny Guinea den 8. marts, 1942. Denne fremrykning forankrede Japans erobring af Ostindien og truede den vigtige base ved Port Moresby, i det sydøstlige Ny Guinea – den sidste defensive position til at beskytte Australien. Det voldsomme to dage lange slaget i Koralhavet, den 7. og 8. maj, tvang Japan til at trække en invasionskonvoj med retning mod Port Moresby tilbage. Men japanerne var fast besluttede op at kæmpe om Ny Guinea, og som et resultat heraf blev den kalkunformede ø en blodig slagmark i næsten to og et halvt år.
   Den 21. og 22. juli gik amfibiske tropper fra den japanske XVIII armé (Matazo Adachi) i land ved Gona og Buno, mere end 160 km øst for deres brohovede ved Lae-Salamaua og omkring halvvejs langs den nordlige papuanske kyst til Milne-bugten på den østlige ende af øen. Fra deres nye base indledte japanerne en dobbeltoffensiv mod Port Moresby. Den 26. august stormede 1.900 tropper i land ved Milne-bugten, hvor to australske brigader, sammen med amerikanske ingeniørsoldater, var ved at bygge landingsbaner for til amerikanske general George Kenneys nyligt organiserede Luftkommando i det sydvestlige Stillehav. De allierede forsvarere kæmpede voldsomt, og dræbte 600 angribere og tvang resten til at evakuere ti dage senere.
   Imens den 22. juli begyndte to japanske regimenter fra Gona-Buna at marchere sydpå langs Kokoda-sporet over den 13.000 fod høje Owen Stanley bjergkæde. Den 12. august besatte de Kokoda-landsbyen og den 17. september havde spidsen af denne kolonne nået landsbyen Ioribaiwa, kun 51 km fra Port Moresby. Men her stoppede den 7. australske division, som forsvarede langs med sporet, fremrykningen. Den australske general Edmond Herring gik derpå til modangreb tilbage op gennem den ujævne Kokoda-sti. I noget af verdens værste terræn for kamp tvang australierne gradvist japanerne ud af bjergene og ud i de vilde sumpe med kunai-græs rundt om Gona og Buna. Her fik den 7. division og andre australske enheder tilslutning af den amerikanske 32. og senere 41. infanteridivision. I brutal junglekrigsførelse drev de allierede fjenden ud af Gona den 10. december 1942 og ud af Buna den 3. januar 1943. Den sidste japanske modstand i denne sektor ved Sanananda Point blev overvundet den 23. januar. Denne aktion fuldførte befrielsen af Papua mod en pris på 8.546 amerikanske og australske tab (yderligere 2.334 amerikanere blev gjort ukampdygtige pga. sygdom). Japanske tab var omkring 12.000 dræbte og 350 fanger (4.000 undslap til New Britain eller området ved Huon-bugten). Men mere vigtigt markerede sejren i Papua begyndelsen på general Douglas MacArthur's langsigtede modoffensiv i det sydvestlige Stillehav. En stor del af denne modoffensiv blev ydet af det amerikanske I korps, kommanderet af general Robert Eichelberger, som senere voksede til 6. armé under general Walter Krueger.
   I foråret 1943 begyndte Eichelberger's tropper, støttet af admiral Kinkaids 7. flåde, en lang, hård kamp for at drive japanerne væk fra Ny Guineas nordkyst. Fra Gona ved kysten og Wau inde i landet, trængte amerikanske og australske enheder frem mod vest og nord mod området ved Salamaua-Lae. Om natten den 29.-30 juni gik et regiment fra den amerikanske 31. infanteridivision i land ved Nassau-bugten, lige inden Salamaua. Hjulpet af den 5. australske division trængte denne enhed frem mod Salamua og erobrede den den 12. september. Imens blev Lae omringet. Den 4. september foretog den 9. australske division (berømt fra El Alamein) en amfibisk landgang 16 km øst for landsbyen, mens det amerikanske 503. faldskærmsregiment og den 7. australske division blev landsat fra luften i Markham-dalen mod vest. Lae faldt den 16. september. Seks dage senere gik en brigade fra den 9. australske division i land på kysten ved Finschhafen, på Huon-halvøen 80 km oven for Lae. Erobringen af Finschhafen den 2. oktober førte til den senere allierede erobring af hele området ved Huon-bugten.
   Den 2. januar 1944 gik den 32. infanteridivision i land ved Saidor, 160 km mod vest, og sikrede en flyveplads der. Dette hop omgik omkring 12.000 japanere som fortsat var på nordkysten af Huon-halvøen. Kun 4.400 af de isolerede japanere overlevede. Derpå sprang den 32. division længere vestpå for at indtage Mindiri den 5. marts. I slutningen af april passerede brigader fra den 5. og 11. australske division amerikanerne til området ved Astrolabe-bugten og erobrede Bogadjim, Madang og Alexishafen i løbet af den 24.-26. april. Imens foretog Kruegers 6. armé et vellykket 650 km langt amfibisk hop vestpå til Hollandia-området den 22. april. Den amerikanske 24. infanteridivision gik i land ved Tananhmerah-bugten, mens den 41. infanteridivision (minus det 163. regiment) gik i land ved Humboldt-bugten, 40 km mod øst. Disse to divisioner fik forbindelse med hinanden den 26. april. På samme tid erobrede det 163. regiment Aitape, 200 km længere mod øst. Denne tredobbelte landsætning omgik omkring 50.000 tropper fra den japanske 18. armé i Wewak-sektoren. Bestræbelser på at bryde ud af fælden ved Aitape blev slået tilbage af amerikanske tropper fra XI korps under general Charles Hall. Mere end 8.800 japanere blev dræbt, mod et amerikansk tab på 450 døde og 2.500 sårede.
   Den 17. maj sprang den 6. armé yderligere 200 km vestpå til området ved Maffin-bugten, idet de gik i land ved Arara, og på øen Wakde ud for kysten dagen efter. Ved Wakde kæmpede japanerne hårdnakket mod det 163. og 158. regiment, den 6. infanteridivision og elementer fra den 31. og 33. infanteridivision. Øen blev vundet på fire dage, men Maffin-bugten blev ikke sikret før end i slutningen af juni. Samlede amerikanske tab i dette område var 455 dræbte og 1.500 sårede. Næsten 4.000 japanere blev dræbt.
   Under kampen om Wakde hoppede den 41. infanteridivision yderligere 240 km frem den 27. maj til Biak-øen, som beherskede indsejlingen til Geelvink-bugten, nær den vestlige ende af Ny Guinea. Denne ø blev holdt af 10.000 japanere, som med succes blokerede det første amerikanske forsøg på at fordrive dem. I begyndelsen af juni landsatte fjendtlige transportskibe yderligere 1.000 tropper, men amerikanske luft- og søangreb maltrakterede resten af den japanske konvoj, og sænkede to destroyere og nedskød 50 fly. Afskåret fra yderligere forstærkninger gav japanerne på Biak modstræbende efter for den 41. og senere den 24. infanteridivision. Den 20. juni havde det amerikanske I korps indtaget det meste af øen, selvom nogle punkter gjorde modstand indtil august. Erobringen af Biak kostede amerikanerne 474 dræbte og 2.400 sårede. mere end 6.100 japanere blev dræbt og 450 taget til fange. Den mindre ø Noemfoor (Neomfoor?), 110 km mod sydvest, blev indtaget 1.-7. juli af det 158. infanteriregiment og 503. faldskærmsregiment. Amerikanske tab var 70 dræbte og 350 sårede; 2.000 japanere blev dræbt og 250 taget til fange. Den 30. og 31. juli besatte den 6. infanteridivision Sansapor på Vogelkop-halvøen på den nordvestlige ende af Ny Guinea. Dette fuldførte MacArthurs vanskelige 2.400 km lange hoppende operation tværs over hele øens nordlige kyst. Omkring 135.000 japanske tropper blev afskåret og ladt tilbage.
   Yderligere en stor operation ville lukke kampen om Ny Guinea og åbne for befrielsen af Filippinerne. Under rækken af japanske nederlag i Ny Guinea havde andre japanske styrker etableret en stærk base mod nordvest på Halmahera-øen i Molukkerne. MacArthur sendte nu XI korps (Charles Hall) forbi Halmahera til den nordlige ø i Molukkerne Morotai. Hjulpet af stærk luft- og flådestøtte fra den 7. (Thomas Kinkaid) og 5. (William Halsey) flåde, fandt landgangen sted den 15. september. Den 31. og dele af den 32. infanteridivision udhuggede hurtigt en adskillelsesperimeter for at beskytte bygningen og brugen af flyvepladser strategisk placeret midtvejs mellem det vestlige Ny Guinea og Mindanao i den sydlige del af Filippinerne. (På samme tid åbnede admiral Chester Nimitz' fremstød tværs over det centrale Stillehav den østlige dør til Filippinerne med erobringen af Peleliu-Angaur). På Morotai mistede USA 45 dræbte og 95 sårede, japanerne 325 dræbt eller taget til fange. Den sidste aktion ved Ny Guinea var et antiklimaks. Asia- og Mapia-øerne (Saint David), 240 km nord for Vogelkop-halvøen, blev indtaget som kommunikationsbaser af den amerikanske 8. armé (Robert Eichelberger) i dens første operation, i perioden 15.-20. november.
   Det to år lange slag om Ny Guinea var en af de mest anstrengende i USAs historie. Foruden en forskanset og numerisk overlegen fjende, måtte de allierede tropper kæmpe mod svært terræn, et ufavorabelt klima, tropiske sygdomme, og lange, tynde forbindelseslinjer. Men erobringen af verdens næststørste ø var essentiel for de allieredes offensiv mod Japan. Luftstyrkerne i det sydvestlige Stillehav havde nu baser, hvorfra de kunne angribe dybt inde bag fjendens defensive linjer. Og MacArthur stod parat til at opfylde hans lovede tilbagevenden til Filippinerne.