Robert Lawrence Eichelberger

USA, 1886-1961
21.04.06

Amerikansk generalløjtnant, chef for 8. armé i Stillehavet.

Eichelberger fik kommandoen over det amerikanske I korps i 1942 og ledte dets operationer under en af de mest kritiske perioder af stillehavskrigen da han hjaælp med at stoppe den japanske fremryknings flodbølge mod Australien gennem Ny Guinea og vandt den lille men betydningsfulde sejr ved Buna i januar 1943. I september 1944 blev han udnævnt til kommandør for 8. armé og anførte den under den succcesfulde invasion af Filippinerne.