Pierre Augereau

Frankrig, 1757-1816 27.03.12

Fransk general, senere marskal. Divisionschef i Italien 1796. Chef for VII korps 1806-07.

Augereau, Pierre François Charles, hertug af Castiglione, fransk marskal, søn af en parisisk tjener, lod sig tidligt hverve og drog til udlandet som soldat og fægtelærer; indtrådte 1792 i revolutionsarméen, hvor han 1793 blev general. Deltog 1796 i Bonapartes italienske felttog, havde væsentlig andel i sejrene ved Millesimo, Dego og Castiglione. 1796 sendte Bonaparte ham til Paris, hvor han under statskuppet 18. Fructidor førte direktoriets tropper. Efter at have udmærket sig i næsten alle Napoleons felttog, efter talrige påskønnelser af Napoleon, der dog altid betragtede ham med nogen mistillid, svigtede han ham 1814. Tilbød under de 100 dage forgæves både Napoleon og Ludvig XVIII sin hjælp. Nægtede at sidde i krigsretten over Ney. (HK1/1920)